Udgivelse: Videnskabelse på universitetet

Udgivelse Videnskabelse Paa Universitetet

Forfattere: Tine Damsholt, Hanne Nexø Jensen og Camilla Østerberg Rump (red.)
År: 2018, 1. udgave
Forlag: Link Arrow Samfundslitteratur

Forskningsbaseret undervisning er universitetets DNA, men det er ikke selvindlysende for studerende og undervisere, hvad det indebærer i praksis, eller hvordan det bidrager til videnskabelsen. Denne bog undersøger styrker ved og udfordringer med at integrere forskning og undervisning i praksis. Vi tematiserer diversiteten i forståelser af forskning og undervisning og introducerer centrale forståelser af hvordan de kan spille sammen. Vi demonstrerer gennem eksempler på forskningsintegration i undervisning i praksis i undervisning på 1. semester, på store hold, i vejledningsforløb, på færdighedsorienterede kurser, i projekter hvor studerende og forskere er partnere, i tilrettelæggelse af uddannelser og talentudviklingsprojekter m.m. de muligheder og udfordringer, der er forbundet med at integrere forskning og undervisning.

Læs mere 

Tilbage til oversigten