DUN Konferencen 2018

Billede Paa Hovedsiden

Fra data til beslutninger 

Brug af data er en vigtig del af universiteternes dagligdag. Data bruges til at vurdere og etikettere opfattelsen af individers præstationer, hvilket især kommer til udtryk gennem eksamensresultater og de studerendes vurderinger af undervisningskvaliteten. Data bruges til at forudsige hændelser, fx ved at beregne sandsynligheden for at studerende med bestemte baggrundsdata vil bestå eksamen. Data bruges til at vurdere behov for og træffe beslutning om curriculumudvikling, pædagogisk intervention og kompetenceudvikling blandt undervisere. Data bruges på et overordnet plan til at rammesætte universiteternes aktiviteter, til universiteternes strategiske planlægning, og data bruges til at træffe lokale prioriteringer. Universiteternes brug af data kan være helt afgørende for pædagogiske valg og fravalg. 

Konferencens tema beskæftiger sig med, hvordan universiteterne bruger data, hvilke data universiteterne bruger samt konsekvenserne af denne brug. Temaet handler endvidere om kvaliteten af disse data, om pålidelighed, om gyldighed og forhåbentlig også om, hvordan denne kvalitet kan hæves.  

På årets konference vil temaet om, hvorledes data fører til beslutninger, blive behandlet gennem indlæg fra jer, der deltager, og fra keynoteoplæg. Vi vil sammen udforske, hvordan universiteterne benytter data, vi vil diskutere konsekvenserne af denne brug i forhold til uddannelse, og vi vil undersøge udvikling af metoder til at få produceret valide og relevante data og dermed forbedre universiteternes beslutningsgrundlag.   

Læs mere

Tilbage til oversigten