DUO 3: Pædagogisk kompetenceudvikling på de videregående uddannelser – om pædagogiske handlerum

Danske Universitetspædagogiske Oplæg


Dato: 
5. december 2023, kl. 09.00-10.30

Sted: Online via Zoom/Teams (link bliver sendt umiddelbart forud for webinaret)

Deltagergebyr: Gratis og åbent for alle

Tilmeldingsfrist: 3. december 2023, kl. 12.00

Webinar tovholder: Donna Hurford, SDU

Tilmelding


DUO 1 bygger på:

Bog: Birgitte Madelung (2022):
Pædagogisk kompetenceudvikling på de videregående uddannelse

DUT titel på udgivelse:
Pædagogisk kompetenceudvikling på de videregående uddannelser

DUT publikations type:
Boganmeldelse

DUT nummer: Årg. 18 Nr. 34 (2023)

DUN anbefaler 

Oplægsholdere

Birgitte Madelung, leder af Enheden for Akademisk Efteruddannelse, RUC, Mail madelung@ruc.dk
Hanne Nexø Jensen, lektor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, Mail hnj@ifs.ku.dk

Om oplægsholderne

Birgitte Madelung leder den universitetspædagogiske enhed på RUC, og har arbejdet i det universitetspædagogiske felt siden 2009. Hun har en særlig interesse i den organisatoriske forankring af pædagogisk ledelse, og er særligt optaget af udvikle forskellige kompetenceudviklingsformater. Hun faciliterer også gerne workshops og laver oplæg om alt fra eksamensformer til akademisk læsning over differentieret undervisning. 

Hanne Nexø Jensen er lektor i offentlig forvaltning med fokus på forandringer i og af organisationer, fx forandringer i form af pædagogisk kompetenceudvikling. Hun har en mangeårig interesse for pædagogisk udviklingsarbejde, bl.a. som studieleder. Har desuden skrevet og afholdt workshops om vejledning af bachelorprojekter og specialer i klynger og om forsknings-undervisnings-integration.

Indhold

Er du aktør i pædagogisk kompetenceudvikling på din institution, kan du hente inspiration på webinaret med interaktive aktiviteter: ’Pædagogisk kompetenceudvikling på de videregående uddannelser – om pædagogiske handlerum.

I ’Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter’ formuleres krav om at alle undervisere kontinuerligt udvikler deres pædagogiske kompetencer, og det fordrer, at institutionerne udvikler praksisser, der understøtter pædagogisk udvikling og pædagogisk kompetenceudvikling.  Dette adresseres på webinaret.    

Webinaret tager udgangspunkt i bogen ’Pædagogisk kompetenceudvikling på de videregående uddannelser’ (2022). Bogen har en holistisk tilgang til at forstå muligheder og betingelser for pædagogisk kompetenceudvikling i en undervisningsinstitution præget af kompleksitet og med et særligt blik på at skabe fundamenter for fremfor at formulere incitamenter til pædagogisk kompetenceudvikling. Den argumenterer for at den enkelte medarbejder, fra underviser til øverste ledelse, skal definere og anvende sit pædagogiske handlerum.   

Målgruppen er alle ansatte, der er involveret i undervisning og uddannelse og dermed har et pædagogisk handlerum og mulighed for at bidrage til pædagogisk kompetenceudvikling/ udvikling af undervisning og studerendes læring. En undervisers pædagogiske handlerum er ansvaret for planlægning og gennemførelse af et kursus. En der er ansvarlig for et fag (fagkoordinator, teamkoordinator) har et pædagogisk handlerum i samarbejde med kollegaer. Det samme gælder studienævnsforpersoner og studieleder osv.

Så kom til DUO om pædagogisk kompetenceudvikling på de videregående uddannelser og få:

  1. skærpet opmærksomhed omkring det pædagogiske handlerum.
  2. forståelse for, hvilke institutionelle forhold man skal være opmærksom på for at lykkes.
  3. introduktion til konkrete handlingsværktøjer.
  4. mulighed for at overveje relevante pædagogiske tiltag i konteksten af det pædagogiske handlerum.
Tilbage til oversigten