EU-rapport: Dropout and Completion in Higher Education

At styrke færdiggørelsen og reducere frafaldet er kerneproblematikker for de videregående uddannelser i Europa.

Dette studie viser, at studiesucces måles forskelligt på tværs af Europa, men det indikerer også, at de EU-lande, der har de mest eksplicitte målsætninger og politikker for studiesucces, har tendens til at være mest succesfulde.

Link Arrow Læs rapporten

Tilbage til oversigten