Særbevilling: 10 millioner til forskning i kvalitet i uddannelserne

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind vil nu bruge 10 millioner kroner på ny forskning i, hvordan man måler uddannelseskvalitet og bliver klogere på resultaterne

Ansøgningsfrist: 23. oktober 2017

Hvem kan ansøge?
Ansøger skal være ansat på et universitet, skal som minimum have opnået ph.d.-graden eller tilsvarende kvalifikationer og have den fornødne forskningserfaring til at sikre projektets gennemførelse.

(Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside 1. september 2017)
Der findes en del forskning i god undervisning. Men der mangler viden om, hvordan vi bedst kan evaluere og måle kvalitet i uddannelserne, og hvordan vi bedst kan tilrettelægge uddannelserne, så det giver højt læringsudbytte, engagement og studieintensitet.

Derfor afsætter uddannelses- og forskningsminister Søren Pind nu 10 millioner kroner fra finansloven 2017 til at forske i måling af uddannelseskvalitet og i, hvilke tiltag der løfter kvaliteten.

Der er over de senere år sat gang i en række initiativer, der sigter imod at fremme kvalitet og relevans i de videregående uddannelser. Senest har regeringen med sit udspil til et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelsesinstitutioner lagt op til, at kvalitet i uddannelserne skal understøttes yderligere.

Den eksisterende forskning i Danmark er spredt på mindre miljøer, og der er behov for at skabe nye og tættere samarbejdsrelationer på tværs af forskellige forskningsmiljøer og traditioner, som for eksempel forskere, der arbejder med pædagogik og statistik.

- Jeg har fra dag ét her i ministeriet ønsket at få et større fokus på kvalitet i uddannelserne. Det vil stille Danmark bedre, hvis vi hæver kvaliteten på uddannelserne frem for kun at fokusere på, hvor mange vi uddanner, viser flere analyser. Men vi mangler viden om, hvordan vi måler kvaliteten, og hvad der virker i forhold til at løfte kvaliteten. Der er nu mulighed for, at vi kan investere i forskning på det område, så vi kan gøre uddannelserne i Danmark endnu bedre og de studerende endnu dygtigere, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Ansøgningerne vil blive vurderet af Danmarks Frie Forskningsfond. Herefter vil Uddannelses- og Forskningsministeriet afgøre, hvilke projekter der får støtte.

Søg midler til forskning om kvalitet i videregående uddannelser

Tilbage til oversigten