Kampagne: Os der elsker viden

VIP og lærebogsforfatter? Ophavsret og ejerforhold er i bevægelse.

En kampagne og en undersøgelse.

Af Lotte Rienecker, specialkonsulent på Enheden for Akademisk Efteruddannelse, Roskilde Universitet

'Os der elsker viden' er en 3-årig kampagne, som er sat i gang i august af Danske Forlag som bl.a. repræsenterer alle universitetsforlagene. Kampagnen retter sig mod studerende og undervisere på landets videregående uddannelser, og budskabet er lovlig omgang med lærebøger, analoge og digitale.

Få materialer, både digitale og analoge, til dine studerende på siden osderelskerviden.dk

Underviser og læremiddelforfatter – hvilke forfatterrettigheder og -vilkår, ophavsret og copyright, muligheder for forfatterroyalties m.v. har du under forskellige ansættelsesbetingelser og på forskellige institutioner?
Organisationen Akademikerne sætter fra august gang i en undersøgelse blandt tillidsmænd på forskellige uddannelsesniveauer og institutioner, herunder også universiteterne, om hvilke rettigheder og muligheder læremiddelforfattere har på de respektive institutioner. Udgangspunktet er en undren over, hvad der sker med kvaliteten af læremidler, hvis de forfattes som bidrag til fælles ressourcer uden forfatternes ophavsret mv.

Ansvarlig for undersøgelsen er Sofie Nilsson, forhandlingschef hos Akademikerne.

Tilbage til oversigten