Det gode spørgeskema og den gode evaluering

Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har udgivet et hæfte, om hvordan man laver et godt spørgeskema, som kan bruges til fx undervisningsevalueringer.

Hæftet indeholder gode råd om, hvordan man får udarbejdet et spørgeskema, der svarer på netop det, man gerne vil have svar på.

Læs Det gode spørgeskema Link Arrow her

EVA har også tidligere udgivet et hæfte om Den gode evaluering, som du kan læse Link Arrow her

Tilbage til oversigten