Udklip

                                          Link Arrow DUT nr. 34 - samlet udgave

Publiceret 3. maj 2023

Leder

Link Arrow DUT har en central rolle i den danske universitetspædagogik

Lars Ulriksen

Debatterende artikel

Link Arrow Ubehagelig udvikling

Mette Krogh Christensen

Faglig artikel

Link Arrow Stilladsering af logbog som metode til reflekteret læring. En kvalitativ undersøgelse

Aida Hougaard Andersen

Faglig artikel

Link Arrow Fra forsøg til forankring: Flersproget faglig skrivning på bacheloruddannelsen i biokemi

Sanne Larsen
Katja Årosin Laursen
Karen Skriver

Videnskabelig artikel

Link Arrow Tilhør og anerkendelse – studenterperspektiver på psykosociale problemer i videregående uddannelse

Lene Larsen
Aske Stigemo
Trine Wulf-Andersen
Lone Krogh
Annie Aarup Jensen

DUT Guide

Link Arrow DUT Guide on meaningful digital teaching-learning interactions

Maria Hvid Stenalt
Dorte Sidelmann Rossen

Anmeldelse

Link Arrow Towards a Pedagogy of Higher Education

Kasper Anthon Sørensen

Anmeldelse

Link Arrow Pædagogisk kompetenceudvikling på de videregående uddannelser

Hanne Nexø Jensen