Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 17

Tema: Didaktikken - et svar på universitetspædagogiske udfordringer?

Udgivelsesdato: september 2014 

Link Arrow Hele DUT17 i pdf

Leder Link Arrow Didaktikken - et svar på universitetspædagogiske udfordringer?  Jens Jørgen Hansen
Artikel Link Arrow Undervisningens vidensdomæner: erfaring, didaktik og uddannelsesvidenskab Ane Qvortrup Tina Bering Keiding
Artikel Link Arrow Internationalisering og progression Lisanne Wilken
Hanne Tange
Artikel Link Arrow Progression og innovation - hvordan kan de to begreber berige hinanden og universitetsundervisning? Tine Lynfort Jensen
Artikel Link Arrow Kan diplomstuderende læse en peer-reviewet artikel i den første uge? Anker Helms Jørgensen
Artikel

Link Arrow Program specific admission testing and dropout for sports science students: a prospective cohort study 

Lotte Dyhrberg O'Neill
Mette Krogh Christensen
Maria Cecilie Vonsild
Birgitta Wallstedt
Artikel

Link Arrow Giver kvinder og mænd forskellige karakterer? Køn og karaktergivning på universitetet

Lotte Bøgh Andersen
Heidi Houlberg Salomonsen