Kontakt DUTs redaktion

  • Er du I tvivl om udgivelsesprocessen?
  • Ønsker du at diskutere din idé til en artikel?
  • Har du spørgsmål vedr. arbejdet i Statsbibliotekets Open Journal System (OJS)?
  • Har du mere overordnede spørgsmål omkring DUT?

Send en mail til redaktionen på dut@dun-net.dk eller kontakt en fra redaktionen direkte.

DUTs redaktion modtager også gerne løse tanker og forslag. 

 Kim Jesper Hermann 2

Kim Jesper Herrmann
Aarhus Universitet
Center for Undervisning og Læring
Ansvarshavende redaktør
 

Kontakt
Mail  kh@au.dk 
Telefon  8716 4737 

 

Billede mangler 

Bo Skøtt
Syddansk Universitet
Institut for Design og Kommunikation

Kontakt
Mail  skott@sdu.dk 
Telefon  6550 8331

Rie Troelsen 2 Rie Troelsen
Syddansk Universitet
SDU Universitetspædagogik
Kontakt 
Mail  riet@sdu.dk
Telefon  6550 9610
Lotte Dyhrberg Oneill Lotte Dyhrberg O'Neill
Syddansk Universitet
SDU Universitetspædagogik
Kontakt   
Mail  
ldo@sdu.dk   
Telefon 
6550 3338
Kamilla Pedersen  Kamilla Pedersen

Aarhus Universitet
Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser

Kontakt   
Mail  kamilla@cesu.au.dk 
Telefon 2623 8510
Bolette Bolette Rye Mønsted
Aalborg Universitet
Institut for Læring og Filosofi
Kontakt
Mail 
brm@learning.aau.dk
Telefon 9940 2345
Katrine Lindvig 002 Katrine Lindvig
Københavns Universitet
Institut for Medier, Erkendelse og Formidling/
Institut for Naturfagenes Didaktik
Kontakt
Mail katrine.lindvig@hum.ku.dk
Telefon 2980 3849