Kontakt DUTs redaktion

  • Er du I tvivl om udgivelsesprocessen?
  • Ønsker du at diskutere din idé til en artikel?
  • Har du spørgsmål vedr. arbejdet i Statsbibliotekets Open Journal System (OJS)?
  • Har du mere overordnede spørgsmål omkring DUT?

Send en mail til redaktionen på Link Arrow dut@dun-net.dk eller kontakt en fra redaktionen direkte.

DUTs redaktion modtager også gerne løse tanker og forslag. 

Katrine Lindvig 002

Katrine Lindvig
Københavns Universitet
Institut for Naturfagenes Didaktik

Ansvarshavende redaktør
 

Kontakt
Mail  katrine.lindvig@ind.ku.dk
Telefon  2980 3849

 

Lotte Dyhrberg Oneill Lotte Dyhrberg O'Neill
Syddansk Universitet
SDU Universitetspædagogik
Kontakt   
Mail  
ldo@sdu.dk   
Telefon  
6550 3338
Kasper A Soerensen

Kasper Anthon Sørensen
Roskilde Universitet
Forskningscenter for Problemorienteret Projektlæring

Kontakt
Mail  kanthon@ruc.dk
Telefon  4096 8613 
Ole Eggers Bjaelde3 Ole Eggers Bjælde

Aarhus Universitet
Science & Technology Learning Lab

Kontakt
Mail  oeb@stll.au.dk 
Telefon  2635 0766
Ulla Bergen Ulla Bergen
Copenhagen Business School

Teaching & Learning

Kontakt
Mail  ub.tl@cbs.dk
Telefon  3815 2782
Andrea Gregersen1

Andrea Fransiska Møller Gregersen
Københavns Universitet
Institut for Naturfagenes Didaktik

Kontakt
Mail  angr@ind.ku.dk
Telefon  3533 4255 
Tom Hygum Gregersen2

Tom Gregersen
Aalborg Universitet
Center for Digitalt Understøttet Læring

Kontakt
Mail 
 thg@hum.aau.dk
Telefon  9940 9008