Link til DUTs officielle hjemmeside / DUT's ofiicial website

DUTs redaktion 

Er du I tvivl om udgivelsesprocessen?

Ønsker du at diskutere din idé til en artikel?

Har du spørgsmål vedr. arbejdet i Statsbibliotekets Open Journal System (OJS)?

Har du mere overordnede spørgsmål omkring DUT?

DUTs redaktion modtager også gerne forslag.

DUT's Editorial Team

Do you have questions about the publishing process?

Do you want to discuss your idea for an article?

Do you have questions regarding the work in the State Library's Open Journal System (OJS)?

Do you have general questions about DUT?

DUT's editors are also happy to receive suggestions.

dut@dun-net.dk

Rikke Toft Noergaard Rikke Toft Nørgård
Aarhus Universitet
DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Ansvarshavende redaktør
Kontakt
Mail
  rtoft@edu.au.dk
Telefon  2046 6756
Kasper A Soerensen

Kasper Anthon Sørensen
Roskilde Universitet
Forskningscenter for Problemorienteret Projektlæring

Kontakt
Mail  kanthon@ruc.dk
Telefon  4096 8613 
Ulla Bergen Ulla Bergen
Copenhagen Business School

Teaching & Learning

Kontakt
Mail  ub.tl@cbs.dk
Telefon  3815 2782
Lotte Rienecker 20212 Lotte Rienecker
Universitetspædagogisk konsulent
Freelance
Kontakt
Mail  lrienecker@gmail.com
Telefon  2042 5362
Maria Hvid Stenalt

Maria Hvid Stenalt
Københavns Universitet
Institut for Naturfagenes Didaktik

Kontakt
Mail
  
mhs@ind.ku.dk
Telefon  3532 2491