Link til DUTs officielle hjemmeside / DUT's ofiicial website

DUTs redaktion 

Er du I tvivl om udgivelsesprocessen?

Ønsker du at diskutere din idé til en artikel?

Har du spørgsmål vedr. arbejdet i Statsbibliotekets Open Journal System (OJS)?

Har du mere overordnede spørgsmål omkring DUT?

DUTs redaktion modtager også gerne forslag.

DUT's Editorial Team

Do you have questions about the publishing process?

Do you want to discuss your idea for an article?

Do you have questions regarding the work in the State Library's Open Journal System (OJS)?

Do you have general questions about DUT?

DUT's editors are also happy to receive suggestions.

dut@dun-net.dk

Rikke Toft Noergaard Rikke Toft Nørgård
Aarhus Universitet
DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Ansvarshavende redaktør
Kontakt
Mail
  rtoft@edu.au.dk
Telefon  2046 6756
Annemette Moercke Anne Mette Mørcke
Aarhus Universitet

CED - Centre for Educational Development 

Kontaktperson for faglige artikler

 Kontakt
Mail  morcke@au.dk
Telefon  5144 7574

Lasse X Jensen
Københavns Universitet
Institut for Folkesundhedsvidenskab

Kontaktperson for videnskabelige artikler

Kontakt
Mail  lassej@sund.ku.dk
  
Lotte Rienecker 20212 Lotte Rienecker
Universitetspædagogisk konsulent
Freelance

Kontaktperson for debatartikler
Kontakt
Mail  lrienecker@gmail.com
Telefon  2042 5362
Maria Hvid Stenalt 250X300

Maria Hvid Stenalt
Aalborg Universitet
Institut for Kultur og Læring

Kontaktperson for DUT guides

Kontakt
Mail
  
mariahs@ikl.aau.dk
Telefon  9940 3922

Marianne Georgsen
Professionshøjskolen UCN
Forskningsprogram for Refleksiv Praksislærnig

Kontaktperson for anmeldelser

Kontakt
Mail
  
mage@via.dk
Telefon  8755 1848