Kontakt DUTs redaktion

  • Er du I tvivl om udgivelsesprocessen?
  • Ønsker du at diskutere din idé til en artikel?
  • Har du spørgsmål vedr. arbejdet i Statsbibliotekets Open Journal System (OJS)?
  • Har du mere overordnede spørgsmål omkring DUT?

Send en mail til redaktionen på Link Arrow dut@dun-net.dk eller kontakt en fra redaktionen direkte.

DUTs redaktion modtager også gerne løse tanker og forslag. 

Lotte Dyhrberg Oneill2 Portraet Lotte Dyhrberg O'Neill
Syddansk Universitet
SDU Universitetspædagogik

Ansvarshavende redaktør
Kontakt   
Mail  
LDO@sdu.dk   
Telefon  
6550 3338
Kasper A Soerensen

Kasper Anthon Sørensen
Roskilde Universitet
Forskningscenter for Problemorienteret Projektlæring

Kontakt
Mail  kanthon@ruc.dk
Telefon  4096 8613 
Ole Eggers Bjaelde3 Ole Eggers Bjælde

Aarhus Universitet
Science & Technology Learning Lab

Kontakt
Mail  oeb@stll.au.dk 
Telefon  2635 0766
Ulla Bergen Ulla Bergen
Copenhagen Business School

Teaching & Learning

Kontakt
Mail  ub.tl@cbs.dk
Telefon  3815 2782