Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 21

Tema: Universitetspædagogikum og udvikling af undervisning - deltagerprojekter og undervisningsperspektiver 

Udgivelsesdato: 3. oktober 2016

Link Arrow Hele DUT 21 i pdf

Leder Link Arrow Fra adjunktpædagogikum til universitetspædagogikum

Jens Tofteskov

Faglig artikel

Link Arrow Styrket feedback gennem studerendes selvevaluering

Lars Bo Andersen

Faglig artikel

Link Arrow Stilladsering i praksis – mellem ramme og læringsfællesskab

Anne Klara Bom,
Rie Troelsen

Videnskabelig
artikel
Link Arrow Stillingsstrukturens betydning for samspillet mellem forskning og undervisning

Frederik Voetmann Christiansen

Faglig artikel Link Arrow Dokumentation af undervisningskompetencer – om brugen af portfolio i og uden for adjunktuddannelserne

Frederik Voetmann Christiansen,
Rie Troelsen

Videnskabelig
artikel
Link Arrow Samhørighed, interaktion og vidensdeling blandt studerende – erfaringer fra et IKT-pædagogisk udviklingsprojekt

Jacob Davidsen,
Thomas Ryberg

Faglig artikel Link Arrow A Student Panel Discussion to Practice Argumentation Skills

Miriam Gensowski

Faglig artikel Link Arrow Analytisk musiklytning og udvikling af universitetsstuderendes 

kompetencer inden for kvalitativ forskning

Julie Borup Jensen

Videnskabelig
artikel
Link Arrow Læringsmål i masteruddannelser – et underviserperspektiv på teori-praksis relationen

Annie Aarup Jensen,
Anja Overgaard Thomassen

Faglig artikel Link Arrow ”Hvad angår det mig som jurist?” – refleksion over jurastuderendes møde med nye fagligheder

Louise Victoria Johansen

Videnskabelig
artikel

Link Arrow Gruppebaserede øvelser – en empirisk analyse af muligheder og udfordringer

Morten Kyed,
Louise Møller Pedersen
Faglig artikel Link Arrow Adjunktpædagogikum med en international dimension

Karen M. Lauridsen,
Stacey M. Cozart,
Ole Lauridsen,
Annika Büchert Lindberg

Faglig artikel Link Arrow Formativ feedback styrker skriftlighed hos studerende fra It og Sundhed

Katja Årosin Laursen,
Lars Kayser,
Mads Kamper-Jørgensen

Faglig artikel Link Arrow Introduktion til diskussionsforum som læringsplatform

Rasmus Bysted Møller

Faglig artikel Link Arrow Det sundhedsprofessionelle kommunikationshjul – udviklingen af et digitalt læringsobjekt

Jane Ege Møller,
Gintas Pociunas,
Mads Ronald Dahl

Faglig artikel Link Arrow Klyngevejledning af specialestuderende

Janni Niclasen

Faglig artikel Link Arrow Hvordan små ændringer i et laboratorieforløb kan øge både de 

studerendes og underviserens motivation

Jane Kongstad Nielsen

Videnskabelig
artikel
Link Arrow Teaching outside the comfort zone: An overstated problem?

Laura Vang Rasmussen

Faglig artikel Link Arrow Medansvar og fagligt engagement gennem digitale skriveøvelser

Henriette Roued-Cunliffe, Volkmar Engerer

Videnskabelig
artikel
Link Arrow Kan relationel fagkoordinering styrke de studerendes præstationer?

Janne Skakon

Faglig artikel Link Arrow Situationspraktik – mellem universitet og praksis

Bo Skøtt,
Rie Troelsen

 Anmeldelse

Link Arrow Læringsorienterede kursusdesign

Julie Borup Jensen
 Anmeldelse Link Arrow Eksamen er kultur Rie Troelsen