Send bidrag til DUT

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift tager løbende imod artikler

Hvis du  vil indsende en artikel til DUT, kan du læse mere på siden Få en artikel med i DUT.

 

Kontakt for nærmere information

Rikke Toft Noergaard    Rikke Toft Nørgård
   Ansvarshavende redaktør


   Mail  rtoft@edu.au.dk
   Telefon  2046 6756