Link til DUTs officielle hjemmeside / DUT's ofiicial website

Er der et emne der interesserer dig særligt? 
Find artikler om emnet i DUT ved at klikke på linket lige ovenover og skriv dit søgeord.

Is there a topic that interests you in particular? 
Find articles on the topic in DUT by clicking on the link overhead and typing in your search term.

Find en artikel

Find an article

 

2024

Link Arrow DUT 36

  Læringsmiljøer: Relationer & Rammer 
2023

Link Arrow DUT 35

 Underviseres kompetenceudvikling

2023

Link Arrow DUT 34

 Bæredygtig uddannelse


2022

Link Arrow DUT 33

 Pædagogiske eksperimenter

 
2022

Link Arrow DUT 32

 Nærhed og nysgerrighed


2021 1 

Link Arrow DUT 31

 Faglig vejledning i forandring


2021 1 

Link Arrow DUT 30

 Underviseren i centrum & DUT Tidskapsel


2020 

Link Arrow DUT 29

 Autentisk læring

 
2020

Link Arrow DUT 28

 Undervisningens teknologier og teknikker


2019 

Link Arrow DUT 27

 Læringsrum


2019

Link Arrow DUT 26

 Fra data til beslutninger


2018

Link Arrow DUT 25

 Universitetspædagogikum


2018

Link Arrow DUT 24

 Studerende som medskabere i undervisning og forskning


2017

Link Arrow DUT 23

 Nye perspektiver på evalueringsformer i universitetspædagogik

2017

Link Arrow DUT 22

 Ledelse, udvikling og overlevelse på universitetet

2016

Link Arrow DUT 21

Universitetspædagogikum og udvikling af undervisning– deltagerprojekter og undervisningsperspektiver 

2016

Link Arrow DUT 20

Kvalitet i universitetsundervisningen – forskningsbasering, praksisrelevans og strategisk indsats

2015

Link Arrow DUT 19

Universitetspædagogik på mikro-, makro- og metaniveau

2015

Link Arrow DUT 18

Masseuniversitetets udfordringer – studerendes vej ind i fagligheden

2014

Link Arrow DUT 17

Didaktikken - et svar på universitetspædagogiske udfordringer? 

2014

Link Arrow DUT 16

Progression igennem universitetsuddannelse 

2013

Link Arrow DUT 15

Ph.d.-studerendes arbejdsmiljø og uddannelse 

2013

Link Arrow DUT 14

Gode undervisnings- og vejledningspraksisser - hvordan? 

2012

Link Arrow DUT 13

Studiemiljø 

2012

Link Arrow DUT 12

Udvikling af undervisning - rammer, barrierer og muligheder

2011

Link Arrow DUT 11

IT, læringsressourcer og nye undervisningsmiljøer

2011

Link Arrow DUT 10        

Almenpædagogik og fagdidaktik

2010

Link Arrow DUT 9

Overgange i uddannelsessystemet

2010

Link Arrow DUT 8

Kvalitet i undervisning og uddannelse

2009

Link Arrow DUT 7

Jubilæum - 15 år med Dansk Universitetspædagogisk Netværk

2008

Link Arrow DUT 6

Feedback og gode undervisningspraksisser 

2008

Link Arrow DUT 5

Videre- og efteruddannelse ved de højere læreanstalter

2007

 Link Arrow DUT 4

At gøre de studerende til studerende

2007

 Link Arrow DUT 3

Vejledning

2006

Link Arrow DUT 2

 Udvikling af underviserkompetencer

2006

Link Arrow DUT 1

 

 Bedømmelse og censur