Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 14

Tema: Gode undervisnings- og vejledningspraksisser - hvordan?

Udgivelsesdato: marts 2013

Link Arrow Hele DUT 14 i pdf

Leder Link Arrow At fortælle til andre er at fortælle sig selv – om fællesskabet som udviklingsredskab
Rie Troelsen
Tema Link Arrow Specialevejledning på seks måneder: De nye specialeregler belyst ved erfaringer fra Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Hanne Nexø Jensen
Henrik Jensen
Tema Link Arrow Interaction and learning in PhD supervision – a qualitative study of supervision with multiple supervisors Sofie Kobayashi
Brian Grout
Camilla Østerberg Rump
Tema Link Arrow Studerendes case-undersøgelser som omdrejningspunkt for forskningsbaseret holdundervisning Nina Bonderup Dohn
Birgitte Madelung
Tema Link Arrow Case-baseret undervisning – et overset værktøj for klassiske humanistiske fag
Caroline Schaffalitzky de Muckadell
Annika Hvithamar
Tema Link Arrow Jurastuderendes læring via deres aktive arbejde med stoffet 
Pernille Rattleff
Tema Link Arrow Nye læringsmål kræver nye eksamensformer
Signe Skov
Tema Link Arrow Fra kollegial supervision til fællesfaglig udvikling - et eksperiment med entreprenørskabsundervisning i faget Kulturformidling
Hans Elbeshausen
Agnete Lunddahl Jensen
Ragnhild Riis
Tema Link Arrow Kvote 2-optagelse og akademiske præstationer: Hvor stor betydning har det adgangsgivende eksamenssnit?
Lotte Dyhrberg O'Neill
Maria Cecilie Vonsild
Birgitta Wallstedt
Tema Link Arrow Når uddannelsessystemet skal rumme de mange og de særlige - en midlertidig status på og diskussion af den særlige optagelsesprocedure i kvote 2 på Syddansk Universitet
Maria Cecilie Vonsild
Birgitta Wallstedt
Anmeldelse Link Arrow Kollegial supervision som udviklingsredskab i undervisningskulturer
Camilla Østerberg Rump
Anmeldelse Link Arrow Uddannelseskvalitet i en globaliseret verden. Vidensøkonomiens indtog i de videregående uddannelser Stefan Hermann