Header Dut 29

Link Arrow DUT nr. 29 - samlet udgave

    Publiceret 3. november 2020 

Leder

Link Arrow Et autentisk universitetspædagogisk pusterum

Katrine Lindvig

Videnskabelig artikel

Link Arrow Muligheder og dilemmaer i forskningssamarbejder mellem undervisere og studerende

Anne Vorre Hansen
Magnus Paulsen Hansen
Andreas Hagedorn Krogh

Videnskabelig artikel

Link Arrow Can students’ attitudes and behaviors be changed by educational interventions? 
A comparative case study

Vidar Gynnild
John Sølve Tyssedal

Faglig artikel Link Arrow Erfaringer fra et rollespil
Pædagogiske og teoretiske perspektiver på autenticitet

 

Jens Kjær Riemer
Jens Tofteskov

Videnskabelig artikel

Link Arrow Hvad bekymrer nye ph.d.-stipendiater? 


Sofie Kobayashi
Olga Trolle

Videnskabelig artikel

Link Arrow 3 opmærksomhedspunkter i overgangen til universitetet
Hvad kan vi lære af Arts-studerendes oplevelse af at starte på universitetet?

Pernille Risør Elving
Rasmus Hansen

Videnskabelig artikel Link Arrow Klyngevejledning som driver for specialestuderendes videnskabelsesproces  Jette Seiden Hyldegård
Hanne Nexø Jensen

Faglig artikel

Link Arrow Eksempel, eksemplaritet, erfaring
Om iterativ autenticitet i læring

Palle Nørgaard
Magnus Hultberg

DUT Guide

Link Arrow DUT Guide: Strategies for criteria-aligned, fair and inclusive oral exams


Donna Hurford

DUT Guide

Link Arrow DUT Guide: Studielederråd


Jens Dolin