Forsidebilledepdf Medkant


                                          Link Arrow DUT nr. 31 - samlet udgave

Publiceret 1. november 2021

Leder

Link Arrow Det åbne vejledningsrum

Rie Troelsen

Faglig artikel

Link Arrow Developing a Digital Learning Community:
How a Campus Lockdown Made Us Rethink Our Teaching

Eli Smeplass
Lene Hylander

Videnskabelig artikel

Link Arrow Nærvær på afstand
- en undersøgelse af asynkron, mundtlig vejledning og feedback

Søren S.E. Bengtsen
Karen Louise Møller
Mette Thunø

Videnskabelig artikel

Link Arrow Vejledningens transformative potentiale i et overgangsperspektiv Søren Nygaard Drejer
Anne Bang-Larsen
Videnskabelig artikel Link Arrow ”Det er lidt snyd, er det ik?”
En kvalitativ undersøgelse af specialevejledning som forskningspraktik 

Gitte Wichmann-Hansen
Anna Bager-Elsborg
Sune Dueholm Müller

DUT Guide Link Arrow DUT Guide om løbende bedømmelse

Ole Eggers Bjælde
Annika Büchert Lindberg 

DUT Guide  Link Arrow DUT Guide on supervision

Gitte Wichmann-Hansen