Dut28 Header

Link Arrow DUT nr. 28 - samlet udgave

    Publiceret 1. april 2020 

Opinion paper

Link Arrow Digitale teknologier i dansk universitetsundervisning - et didaktisk perspektiv

 

Helle Mathiasen

Faglig artikel

Link Arrow Samskabelse i Praksis - erfaringer fra et undervisningsforløbVibeke Andersson
Helene Balslev Clausen

Faglig artikel

Link Arrow Jagten på den gode opgave: Identifikation af kriterier og implementering af peer feedback i praksis

Laura Mark Jensen
Mette Burmølle
Bjørn Friis Johannsen
Jesper Bruun
Marianne Ellegaard 

Faglig artikel Link Arrow Musik- og kunstfestival som praksisnært læringsmiljø i ingeniøruddannelse


 

Lasse Skovgaard Jensen
Birgitte Rasmussen

Faglig artikel

Link Arrow Et statistikfags succesfulde omstrukturering - fokus på alignment og god feedbackpraksis


Morten Nyboe Tabor
Rikke Lyngby von Müllen

Faglig artikel

Link Arrow "Den varme stol". En model for peer-feedback i kollektiv vejledning

 

Gitte Wichmann-Hansen
Tine Wirenfeldt Jensen
Mia Skytte O'Toole

Videnskabelig artikel Link Arrow Usynlige konventioner: Objektsproglige størrelser i studentertekster som eksempel på hidden literacy

Alexandra Holsting
Jesper Tinggaard Svendsen
Anna Vibeke Lindø
Jesper Knudsen

Videnskabelig artikel

Link Arrow "Vi er rigtig meget ens": Peer-dynamik i samarbejdet mellem specialeskrivende par


Helle Merete Nordentoft
Tine Wirenfeldt Jensen
Søren Smedegaard Bengtsen

Videnskabelig artikel

Link Arrow Faciliteret Multi-Source Feedback som pædagogisk kompetenceudvikling - et dansk casestudie

Iris Maria Pedersen
Kamilla Pedersen
Diana Stentoft
Mette Krogh Christensen

Videnskabelig artikel

Link Arrow Læringsdesign til udvikling af kvalitets- og bedømmelseskriterier i studerendes arbejde med kommunikationsprodukter på universitetet


Mette Bengtsson
Rasmus Rex Pedersen
Videnskabelig artikel 

Link Arrow Betydning af individuelle faktorer for frafaldsrisiko - en analyse af spørgeskemaer og studieadministrative data


Emil Smith
David Reimer
Christian Kjeldsen

Videnskabelig artikel

Link Arrow Studerendes forventninger til specialevejledning og specialevejledere - en surveyundersøgelse


Jacob Thøgersen
Anita Dybdal

DUT Guide

Link Arrow DUT Guide to research presentations

 

Linda Greve