Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 23

Tema: Nye perspektiver på evalueringsformer i universitetspædagogik

Udgivelsesdato: 3. oktober 2017

Videnskabelig 
artikel

Link Arrow Continuous assessment in higher education in Denmark: 
Early experiences from two sciende courses

Ole Eggers Bjælde
Tove Hedegaard Jørgensen 
Annika Büchert Lindberg

Videnskabelig 
artikel

Link Arrow Effekt af standardiserede studenterevalueringer på 
udvikling af undervisning

Frederik Voetmann Christiansen
Simon Sebastian Haag

Videnskabelig 
artikel

Link Arrow At lære sig ”de kloge damers” sprog 
– Studerendes perspektiver på akademisk skrivning

Nana Clemensen
Lars Holm

Videnskabelig 
artikel

Link Arrow Undervisningsudvikling i en organisationsteoretisk optik


Hanne Nexø Jensen

Videnskabelig artikel

Link Arrow ”En usleben diamant” 
– Video i udviklingen af masterstuderendes kritiske refleksivitet

Helle Merete Nordentoft
Mads Emil Guldmann Jensen

Anmeldelse

Link Arrow Eksamensrevolusjonen. Råd og tips om eksamen og alternative 
vurderingsformer

Ole Eggers Bjælde
Annika Büchert Lindberg

Anmeldelse

Link Arrow Om at skrive på universiteteterne


Mirjam Godskesen

Anmeldelse

Link Arrow Undervis med slides


Ole Lauridsen

Anmeldelse

Link Arrow Den gode opgave


Jakob Matthiesen

Link Arrow Hele DUT 23 i pdf