Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 20

Tema: Kvalitet i universitetsundervisningen - forskningsbasering, praksisrelevans og strategisk indsats

Udgivelsesdato: 1. marts 2016

Link Arrow Hele DUT 20 i pdf

Leder Link Arrow At synliggøre, hvordan læring er blevet gjort mulig Rie Troelsen
Videnskabelig
artikel
Link Arrow Tilstræbt og realiseret tværfaglighed i universitetsundervisning Katrine LindvigLars Ulriksen

Videnskabelig
artikel

Link Arrow Sker der noget med læringsudbyttet, når undervisningssproget skiftes?

Camilla Falk Rønne Nissen
Lars Ulriksen
Videnskabelig
artikel
Link Arrow Universitetsuddannelsens relevans i samfundsvidenskabelige studerendes perspektiv Laura Pérez Skardhamar
Charlotte Baarts
Videnskabelig
artikel
Link Arrow Kvalitet i danske masteruddannelser – Et spørgsmål om kompetenceudvikling eller akademisk dannelse? Nikolaj Stegeager
Faglig
artikel
Link Arrow Fire trin mod udbytterige studenteroplæg – hvordan præsentationer i undervisningen højner fagligheden og bliver en positiv oplevelse Linda Greve
Faglig artikel Link Arrow Testbaseret optag til videregående uddannelser Maria Cecilie Vonsild
Agner Holmberg Schibler
Birgitta Wallstedt
Anmeldelse Link Arrow Opgave- og skrivevejledning i klynger Helle Merete Nordentoft
Anmeldelse Link Arrow Dealing with emotions. A Pedagogical Challenge to Innovative Learning Camilla Schmidt

Anmeldelse Link Arrow Eksamensangst. Et problem vi skal løse i fællesskab Jens Tofteskov