Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 19

Tema: Universitetspædagogik på mikro-, makro- og metaniveau

Udgivelsesdato: 27. august2015

Link Arrow Hele DUT19 i pdf

Leder Link Arrow Hvad handler Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift (ikke) om?
Lotte Rienecker

Videnskabelig
artikel

Link Arrow DUT som didaktisk felt - en empirisk analyse af didaktiske temaer i perioden 2006-2013 Tina Bering Keiding
Ane Qvortrup

Videnskabelig
artikel

Link Arrow Danske studieledere står ved en kritisk skillevej Thomas Harboe

Videnskabelig
artikel

Link Arrow Relevant videnskabsteori - fagets videnskabsteori i kuhniansk perspektiv Esben Nedenskov Petersen

Videnskabelig
artikel

Link Arrow Studerendes oplevelse af reorganisering af problembaseret læring på Aalborg Universitet Bettina Dahl
Hans Hüttel

Videnskabelig
artikel

Link Arrow Med tvivlen som følgesvend: En analyse af omfang af og kilder til studietvivl blandt studerende Kim J. Herrmann
Rie Troelsen
Anna Bager-Elsborg
Videnskabelig artikel Link Arrow Informationskompetence, en opgave for bibliotek og uddannelse i fællesskab Mette Bønløkke
Else Kobow
Anne-Kirstine Kristensen
Anmeldelse Link Arrow God undervisning på de videregående uddannelser, en forskningsbaseret brugsbog Cita Nørgård
Anmeldelse Link Arrow Vejledning af læger under uddannelse Charlotte Søjnæs