Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 13

Tema: Studiemiljø

Udgivelsesdato: september 2012

Link Arrow Hele DUT 13 i pdf

Tema Link Arrow Hvilke faktorer i studiemiljøet fremmer trivsel? – en analyse på baggrund af svar fra 11401 studerende ved Aarhus Universitet
Kim Jesper Herrmann
Torben Kristian Jensen
Berit Lassesen
Tema Link Arrow ”Det er blevet et socialt netværk” - forbedring af studiemiljøet gennem studiefacilitering
Hanne Kirstine Adriansen
Ib Ravn
Tema Link Arrow Dansk på stedet – skitse til en omgivelsesforankret læringsmetode 
Line Hjorth Christensen
Tema Link Arrow Del af eller uden for fællesskabet? – rummet som medskaber af uformelle læreprocesser
Tina Bering Keiding
Tema Link Arrow Internationaliseringsudfordringer afspejlet i Studiemiljø2011 på Aarhus Universitet: Der er stadig plads til forbedringer!
Karen M. Lauridsen
Stacey Marie Cozart
Tema Link Arrow Undervisermetroen - www.undervisermetro.au.dk 
Lene Tortzen Bager
Peter Stray Jørgensen
Lotte Rienecker
Tema Link Arrow Studiemiljø på Naturvidenskab på Syddansk Universitet - fra undersøgelse til handling
Claus Michelsen, Palle Waage Jensen
Tema Link Arrow Fællesskab eller individualitet - om forskning, undervisning og samarbejde i et interdisciplinært universitetsmiljø
Anne Jensen
Rie Troelsen
Lilli Zeuner
Tema Link Arrow Undervisningens indhold: universitetsdidaktikkens stedbarn
Tina Bering Keiding
Josefine Dalum Hansen
Tema Link Arrow KOVIKO – et nyt bud på "undervisningsbaseret forskning" i et tværfagligt digitalt lærings- og forskningsfællesskab? Anders Blok
Martin Skrydstrup
Ayo Wahlberg
Anmeldelse Link Arrow Universitetsundervisning i det 21. århundrede: Læring, dannelse, marked  Bettina Dahl Søndergaard