Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 10

Udgivelsesdato: april 2011

Artikeloversigt:

Leder Link Arrow Almenpædagogik og fagdidaktik  
Artikel Link Arrow Sociale medier som læringsredskaber Lill Ingstad
Margrethe Smedegaard Mondahl
Jonas Rasmussen
Lisbet Pals Svendsen
Artikel Link Arrow Det problembaserede undervisningsdesign. Fra ProPrak, til teori, til gruppearbejde Mads Hovgaard
Artikel Link Arrow Hvad skal ph.d.-studerende på naturvidenskab vide om undervisning? Birgitte Lund Nielsen, Michael E. Caspersen og Bettina Dahl
Artikel Link Arrow Specialeskrivning på seks måneder. De nye specialeregler belyst ved erfaringer fra Institut på Statskundskab, Københavns Universitet Henrik Jensen
Hanne Nexø Jensen
Artikel Link Arrow Fra løsninger til nye spørgsmål. Kandidatspecialet som forskningsfelt Tine Wirenfeldt Jensen
Søren S. E. Bengtsen
Artikel Link Arrow Frafald på de videregående uddannelser - hvad ved vi om årsagerne? Rie Troelsen
Artikel Link Arrow Samskabelse af engagement - om fastholdelse af de studerendes deltagelse i undervisning Ulla Thøgersen
Artikel Link Arrow Læselog som middel til dybdelæring

Lisbeth Lunde Frederiksen
Artikel Link Arrow Forståelse i forskningsbaseret undervisning - især i relation til human- og samfundsvidenskab Merete Wiberg
Artikel Link Arrow At forberede forberedelsen

Rikke von Müllen