Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 16

Tema: Progression igennem universitetsuddannelse

Udgivelsesdato: marts 2014

Link Arrow Hele nr. 16 i pdf

Leder

Link Arrow Progression og studiefremdrift Frederik Voetmann Christensen
Tema Link Arrow Progression på tid og på tværs. Fremdrift og fleksibilisering som styringsregime på de videregående uddannelser Laura Louise Sarauw
Tema Link Arrow Trefasemodellen - didaktisk planlægning af lokalprogression Claus Michelsen
Nadia Rahbek Dyrberg
Tema Link Arrow Progression og underviserkompetencer Lene Tortzen Bager
Tema Link Arrow Når forventningerne ikke stemmer overens med virkeligheden. En undersøgelse af de studerendes valg og strategier i overgangen til de længere videregående teknat-uddannelser Henriette T. Holmegaard, Lene Møller Andersen, Lars Ulriksen
Tema Link Arrow "De sidder i deres egen lille gruppe ovre i hjørnet" - en pilotundersøgelse af etniske minoritetsstuderendes møde med studie- og undervisningsmiljøet på farmaceutstudiet Gro Inge Hansen
Tema Link Arrow Læringscyklusser.Tekstforståelse og informationshåndtering, forbundet i én læreproces Volkmar Engerer
Tema Link Arrow Coachende vejledning - en dynamisk vejledningsstil Asbjørn Molly
Sofie Kobayashi
Tema Link Arrow Det er det, de unge vil have. En analyse af studerendes præferencer i relation til undervisning Yosef Bhatti
Caroline Howard Grøn
Tema Link Arrow Tværfaglighed som ideal og praksis - folkesundhedsvidenskabelige erfaringer i at uddanne på tværs af faggrænser Annegrete Juul Nielsen Signild Vallgårda
Tema Link Arrow Fokus på informationskompetence i et tværfagligt læringsmiljø - et empirisk studie af læringseffekter og studenterperspektiver Charlotte Overgaard, Mette Buje Grundsøe
Tema Link Arrow Flere ph.d.-studerende med mere international baggrund - hvad betyder det for ph.d.-vejledningen? Pia Bøgelund
Tema Link Arrow Progressionsmodel: Entreprenørskabs- og innovationsundervisning Nicolai Nybye, Anders Rasmussen
Tema  Link Arrow Pædagogikken som hybrid mellem universitær dannelse og samfundsmæssig innovation Helene Hagel

Karen Lund Petersen