Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 12

Tema: Udvikling af undervisning - rammer, barrierer og muligheder

Udgivelsesdato: marts 2012

Link Arrow Hele DUT 12 i pdf

Leder Link Arrow Hvad skal vi med forskningen på universiteterne? 
Frederik Voetmann Christiansen
Tema Link Arrow Hvidbog om udvikling af universitetsundervisning
Sebastian Horst
Tema Link Arrow International trends and strategies in educational development at universities
James Wisdom
Tema Link Arrow Nyudvikling af projektarbejdsformen på RUC – beskrivelse og analyse af et eksperiment: ”Antologieksperimentet”
Søren Dupont
Tema Link Arrow Kortere studietider – krav og konsekvenser
Palle Rasmussen
Tema Link Arrow Brugen af vejlederbrev til universitetsstuderende – en diskussion af dets betydning i vejledningsprocessen
Sussie Laustsen
Gitte Wichmann-Hansen
Hanne Aagaard
Golnosh Bahrami
Pia Dreyer
Tema Link Arrow Specialet som glasloft – hvorfor får mandlige studerende bedre specialekarakterer?
Vibeke Lehmann Nielsen
Lotte Bøgh Andersen
Michael Bang Petersen
Tema Link Arrow "Jonas, derefter Katrine og Sebastian" - en enkel metode til at lære alle de studerendes navne
Anker Helms Jørgensen
Tema Link Arrow Flere studerende – bedre uddannelse
Carsten Laustsen
Henning Slavensky
Ina Schmidt
Per Lysgaard
Tema Link Arrow At undervise på poststrukturalistisk - undervisning i organisation og ledelse som en selv-refleksiv iagttagelsesmaskine
Christa Breum Amhøj
Tema Link Arrow Kollektiv Akademisk Vejledning - et bud på en ændret organisering af vejledningen på universitetet Rie Thomsen
Helle Merete Nordentoft
 
Anmeldelse Link Arrow Kompetence: Hvad, hvorfor, hvordan? Birgitte Madelung
Anmeldelse Link Arrow Et universitet er et sted, der forsker i alt – undtagen i sig selv og sin egen virksomhed  Palle Rasmussen