Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 2

Emne: Udvikling af underviserkompetencer - efter- og videreuddannelse for universitetsundervisere.

Udgivelsesdato: november 2006

Leder Link Arrow Udvikling af underviserkompetencer - efter og videreuddannelse for universitetsundervisere Rie Troelsen
Birgitta Wallsted
Artikel Link Arrow »Prøv det« - et plædoyer for kollegial supervision Henrik Rye Møller
Mette Skovgaard Andersen
Artikel Link Arrow »Hvorfor gå over åen efter vand?« Erfaringer med lokal kompetenceudvikling af undervisere Hanne Nexø Jensen
Artikel Link Arrow Undervisningsevaluering og udvikling af underviserkompetencer
NB! Fejl i figurer: Erstat venligst artiklens figur 1 og 2 med disse figurer.
Link Arrow Figur 1Link Arrow Figur 2
Rikke von Müllen
Artikel Link Arrow Undervisningsevaluering som redskab til kvalitetsudvikling af undervisningen Hanne Leth Andersen
Louise Søndergaard
Artikel Link Arrow »Det er svært at tro på, at man ikke kan forbedre sig«. Potentialer og dilemmaer i udvikling af professionel underviserkompetence Lone Krogh
Artikel Link Arrow Udvikling af universitetslærerens pædagogiske kompetencer - en didaktisk skitse Søren Kruse
Artikel Link Arrow Breakfast at Milliways - The didactic challenges of bioethics Mickey Gjerris
Artikel Link Arrow Portfolio mellem konstruktivisme og instruktivisme Rasmus Ugilt Holten Jensen
Artikel Link Arrow Projektpædagogik og samarbejdskompetencer - er der en sammenhæng? Gerd Christensen
Kalender Link Arrow Universitetspædagogiske aktiviteter i Danmark 2006/07