Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 22

Tema: Ledelse, udvikling og overlevelse på universitetet

Udgivelsesdato: 2. marts 2017

Link Arrow Hele DUT 22 i pdf

Videnskabelig
artikel

Link Arrow Hvordan begrunder undervisere forelæsninger? Et interviewstudie med undervisere fra to fagmiljøer

Anna Bager-Elsborg

Videnskabelig
artikel

Link Arrow Læring i Modvind: Hvordan forbedrer man de studerendes præstation i fag, som de typisk opfatter som svære og kedelige?

Carina Saxlund Bischoff

Videnskabelig 
artikel

Link Arrow Afmystificering af forskning: Et studenterperspektiv på et praktisk møde med forskerverdenen

Maia Ebsen, 
Sophie Therese Burisch,
Sandra Thomas 

Videnskabelig
artikel

Link Arrow Informationskompetente studieledere – om sammenhænge mellem studielederes brug af videnskilder og deres ledelsestilgange

Thomas Harboe, 
Camilla Østerberg Rump, 
Jette Hyldegård, 
Jesper Bruun

Faglig artikel

Link Arrow Retoriske strategier som led i mere effektiv vejledning

Helle Hvass, 
Stine Heger

Videnskabelig 
artikel

Link Arrow Når der eksamineres mundtligt – eksaminators rolle og indhentning af bedømmelsesgrundlag i sundhedsuddannelser

Thomas Würtz Jensen, 
Winnie Westergaard Høgsaa, 
Carsten Nielsen

Faglig artikel

Link Arrow Udvikling af studerendes akademiske skrivekompetencer – en model for en indsats på fakultetsniveau

Tine Wirenfeldt Jensen, 
Gina Bay, 
Per Andersen

Videnskabelig 
artikel

Link Arrow Ph.d.-vejlederkurser i Danmark: Status på indhold og diskussion af kvalitet

Sofie Kobayashi, 
Mirjam Godskesen, 
Gitte Wichmann-Hansen

Videnskabelig artikel

Link Arrow Hvordan bedømmes undervisningskompetencer ved ansættelse af videnskabeligt personale ved universitetet?

Sofie Kobayashi, 
Nana Quistgaard, 
Camilla Østerberg Rump,
Frederik Voetmann Christiansen

Faglig artikel

Link Arrow Undervisning i engelsksprogede uddannelser er ikke kun et spørgsmål om sprog – det er først og sidst undervisning

Karen M. Lauridsen, 
Ole Lauridsen
Videnskabelig artikel

Link Arrow Risikonavigation i fremdriftsstormen – når studerende oversætter fremdriftsreformen ud fra nye risikologikker

Laura Louise Sarauw,
Simon Madsen

Videnskabelig artikel

Link Arrow Aktiv undervisning: ’Flipped’ undervisning i bærende konstruktioner og arkitektur

Mirnes Tulic, 
Jesper Thøger Christensen

Videnskabelig artikel

Link Arrow Læringsportfolio som individuelt refleksionsrum i kollektiv læring

Frederikke Winther

 Anmeldelse

Link Arrow Fra studie til arbejdsliv

Henriette Tolstrup Holmegaard