Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 1

Emne: Bedømmelse og censur

Udgivelsesdato: marts 2006

Leder Link Arrow Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift - derfor! Torben Jensen
Artikel Link Arrow Bedømmelse og censur Lotte Rienecker
Rie Troelsen
Artikel Link Arrow Bedømmelsens kompleksitet Elsa Schmidt
Artikel Link Arrow Overvejelser om prøver Anne Lindebo Holm
Artikel Link Arrow Hvordan bedømmer man det sproglige i universitetsopgaver? Signe Skov
Artikel Link Arrow Test af studerendes begrebsforståelse Simon Olling Rebsdorf
Artikel Link Arrow Evaluering og studieordninger Mads Hermansen
Artikel Link Arrow Bedømmelse af gruppearbejde i forbindelse med brug af Cooperative Learning som undervisningsmetode Jens Ejbye Schmidt
Artikel Link Arrow Karaktergivning - intuitiv ekspertise eller 'viden i praksis'? Nina Bonderup Dohn
Kalender Link Arrow Universitetspædagogiske arktiviteter i Danmark 2006