Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 5

Emne: At gøre de studerende til studerende

Udgivelsesdato: juni 2008

Leder Link Arrow Mangfoldighed længe leve!  
Artikel Link Arrow Vejledning - mellem magt og afmagt Gerd Christensen
Artikel Link Arrow Hvad er et godt virtuelt læringsmiljø? Betydningen af klimaet i det medierede læringsrum Maria Hvid Stenalt
Tine Wirenfeldt Jensen
Artikel Link Arrow Fra mundtlig gruppeeksamen til løbende evaluering med portfolio Lone Ambjørn
Artikel Link Arrow Projektmetoden - en systemteoretisk genbeskrivelse Tina Bering Keiding
Artikel Link Arrow Lærende relationer - Coaching og undervisning Monika Janfelt
Artikel Link Arrow Masterstuderendes kobling af teori og praksis. Inspiration til videreudvikling af masterpædagogikken? Vibe Aarkrog
Artikel Link Arrow Deltagerorienteringen i undervisningen af MPA studerende - refleksioner og praksis J.C. Ry Nielsen
Anmeldelse Link Arrow Specialevejledning set indefra og udefra Gitte Wichmann-Hansen