Program præsentationer

Der kan forekomme ændringer i programmet

   
 

17. maj, kl. 13.00-14.30

   

Blok 1A - Symposium

   
Link Arrow Tema: Teaching and Learning in the International Classroom
Teaching and Learning in the International Classroom KU Laura P. Skardhamar, Joyce Kling
Teaching in English Medium Programmes AU Karen M. Lauridsen, Stacey M. Cozart
Internationalisation of Degree Programmes SDU Donna Hurford, Anne Skov Jensen
     

Blok 2A - Symposium

   
Link Arrow Tema: Positioning theory and higher education research    
Simulated and professional frames for learning: students’ and supervisors’ positioning AU Mette Krogh Christiansen
Positioning Morality in Academia AU Peter Masaeus
The teaching-research status gap: an analysis of a university teachers’ positionings RUC Kasper Sørensen
Becoming an academic developer: a preliminary auto-ethnographic exploration RUC Eva Bendix Petersen
     

Blok 3A - Paper

   
Link Arrow Det selvstændige speciale: selvstændighedsfordringens (u)muligheder SDU Tine Wirenfeldt Jensen
Link Arrow Skal vi være venner? En undersøgelse af den personlige relations betydning for det faglige udbytte af ph.d.-vejledning AU Søren Bengtsen
Link Arrow Nye perspektiver på videndeling, feedback og netværksdannelse blandt MOOC-kursister og universitetsstuderende på campusbaserede studier KU Lasse Jensen, Helle Mathiasen, Anne-Marie Mosbech
     

Blok 4A - Paper

   
Link Arrow Hvad kan hjernen lære os om undervisning? AU Ole Lauridsen
Link Arrow Design og implementering af to virkemidler, der skal forbedre kvaliteten og øge status af undervisning ved universitetet KU Sofie Kobayashi, Jens Dolin
Link Arrow SDU-Modellen for Testbaseret Bacheloroptag på SDU SDU Maria Cecilie Vonsild, Birgitta Wallstedt
 _______________________________________________________________    

17. maj, kl. 15.00-16.30

   

Blok 1B - Paper

   
Link Arrow Studieledernes egne oplevelser af rammer og vilkår for pædagogisk ledelse KU Thomas Harboe, Camilla Rump, Jette Hyldegård
Link Arrow Studielederudfordringer ved tværfaglige uddannelser DTU/KU Jens E. Wilhjelm, Kaj-Åge Henneberg, Tine Alkjær Eriksen
     

Blok 2B - Paper

   
Link Arrow Udvikling af studerendes akademiske skrivekompetencer – en indsats på fakultetsniveau SDU/AU Tine Wirenfeldt Jensen, Per Andersen
Link Arrow Andre tilgange til kursusevaluering -  Gensidig respekt og anerkendelse samt kvalitet i undervisningen KU Lise Stenbæk, Lotte Sjøstedt
Link Arrow Hvornår lykkes undervisningsudvikling? Eksempler fra GUF-projektet, KU (Genveje til Undervisningsbaseret Forskning) KU Hanne Nexø Jensen
     

Blok 3B - Symposium

   
Link Arrow Tema: At lære at lære (at være studerende): et symposium om førsteårspædagogik, udfordringer indenfor feltet og initiativer der adresserer disse    
Hvad fortæller rundbordsmøder? AU Pernille Maj Svendsen
Førsteårspædagogik  RUC Eva Ulstrup
PBL studerendes eventyrlige bevidstgørelse…                         …om processen at finde og etablere sin professionelle identitet, og om facilitering af denne proces. AAU Claus Monrad Spliid
At lære at tænke og formulere sig som biokemiker KU Katja Årosin Laursen
     

Blok 4B - Paper

   
Link Arrow Udvikling af online-ressourcen ‘Feedbackguide’  – et idékatalog til undervisende læger tilknyttet medicinstuderendes klinikophold AU Mette Krogh Christensen, Rikke Gottfredsen
Link Arrow Hvordan sikrer vi optag af de bedst egnede studerende? Erfaringer fra en Multiple Mini Interview pilottest AU Pernille Andreassen
Link Arrow Organisatorisk coaching - et nyt samarbejdsformat? KU Kirstine Dahl
     

Blok 5B - Poster

   
Link Arrow On- og offline laboratoriesikkerhed SDU Kathrine Bisgaard Christensen, Xavier Fretté
Link Arrow Udrulning af blended learning i jura-uddannelsen AU Tobias Alsted Nielsen, Maria Hvid Stenalt,  Anna Bager-Elsborg, Per Andersen
Link Arrow Kollegasparring på Københavns Universitet KU Sara Ann Kristensen, Christina Juul Jensen
Link Arrow Reflections and Teaching Experiences from the International Classroom KU Laura Pérez Skardhamar, Joyce Kling
Link Arrow Studielederuddannelsesforløb på RUC RUC Sidsel Winther
Link Arrow Studieledernes egne oplevelser af rammer og vilkår for pædagogisk ledelse KU Thomas Harboe, Camilla Rump, Jette Hyldegård
Link Arrow Overgangen fra universitet til arbejdsliv. Resultater fra et forskningsprojekt om science identiteter, forhandlinger og akademisk navigation KU


Henriette Tolstrup Holmegaard

_______________________________________________________________     
 

18. maj, kl. 10.45-12.15

   

Blok 1C - Paper

   
Link Arrow Når det vi gør, bliver det vi siger AU Linda Greve
Link Arrow Gamificeret undervisning – metoder og erfaringer KU Kjetil Sandvik
Link Arrow Værdi-baseret visions-drevet didaktisk design tænkning: Innovation i undervisningen gennem intentionel brug af teknologier AU Rikke Toft Nørgård
     

Blok 2C - Workshop

   

Link Arrow Hvordan kan vi forstå læsning og skrivning som forskningsmetoder og hvordan kan disse praksisser lægges til grund for en udvidelse af måderne vi underviser studerende i forskningslignende processer?

KU Lina Katan, Charlotte Baarts
Link Arrow Kan man spille sig til forskningsbaseret undervisning? KU Tine Damsholt, Maja Bødtcher-Hansen, Pernille Gøtz
     

Blok 3C - Workshop

   
Link Arrow Værktøjer og værktøjskasser i førsteårsundervisning KU Lotte Rienecker, Pernille Gøtz, Christina Juul Jensen, Lars Ulriksen, Lotte Sjøstedt
Link Arrow Højere studieintensitet, øget læringsudbytte – hvordan? EVA Dina Cecilia Madsen, Camilla Thorgaard
     

Blok 4C - Symposium

   
Link Arrow Tema: Kompetenceudvikling af ph.d.-vejledere i Danmark – status, initiativer og udfordringer    
Kortlægning af ph.d.-vejledningskurser på danske universiteter KU/AU/ AAU Sofie Kobayashi, Gitte Wichmann-Hansen, Mirjam Godskesen
Kollegial intervision for ph.d.-vejledere – en metode til udvikling af ph.d.-vejledning i kollegialt fællesskab RUC Sidsel Winther
Talentidentifikation og – rekruttering: Et spørgsmål om ”smag”? AU Mette Krogh Christiansen
_______________________________________________________________     

18. maj, kl. 13.00-14.30

   

Blok 1D - Symposium

   
Link Arrow Tema: It-Didaktisk Design: udvikling af online uddannelse    
Online akademisk deltagelseskultur og medborgerskab ud over institutionen AU Rikke Toft Nørgård
Online Åbenhed AU Christian Dalsgaard
Fra platform til medieøkologi AU Anders Hjortskov Larsen
Nærvær og tilstedeværelse online AU Søren Smedegaard Bengtsen
     

Blok 2D - Workshop

   
Link Arrow Støtte til tværfaglighed KU

Jens Dolin, Robin Engelhardt, Lars Ulriksen, Christine Holm                                                                   

Link Arrow Evaluering, Feedback og bedømmelse i Innovations- og entreprenørskabsundervisningen (I&E) KU Peter Wick, Carsten Nico Hjortsø, Jens Christian Jacobsen, Lotte Sjøstedt,  Agnete Lunddahl
     

Blok 3D - Workshop

   
Link Arrow Forskningsbaseret uddannelse – Modeller til styrkelse af integrationen mellem forskning og undervisning KU Laura P. Skardhamar, Hanne Nexø Jensen, Lina Hauge Katan
Link Arrow Forankring af e-læringsaktiviteter med Blooms digitale taksonomi SDU Inger-Marie F. Christensen, Christopher Kjær, Pernille Stenkil Hansen
     

Blok 4D - Workshop

   
Link Arrow Learning design – praktisk planlægning af et blended undervisningsforløb AU Janne Saltoft Hansen, Mads Ronald Dahl
Link Arrow Om Learning Management Systemets rolle som Hauptbahnhof – og lykken at finde en embedkode AU Karen Louise Møller, Birthe Aagesen, Christian Winther Bech