Tilmelding og pris

In English below

 

Tid: 17. maj kl.10 til 18. maj 2016 kl. 15.30

Sted: Link Arrow Nyborg Strand

Pris inkl. overnatning: 2.400 kr.
Pris ekskl. overnatning: 1.500 kr.
Deltagergebyret dækker konferencemateriale samt overnatning/ikkeovernatning og fuld forplejning.
Det er ikke muligt kun at betale for en enkelt dag.

Link Arrow Tilmelding

Tilmeldingsfristen var den 8. april.

 

Indsend dit bidrag
Deadline var  den 31. januar.

 

Framelding

Ved framelding inden deadline: Frameldingen sker uden beregning. Eventuelle afbud skal meddeles til DUN-sekretariatet i så god tid som muligt.

Ved senere afbud, indtil 14 dage før arrangementets start: Der opkræves 50 % af tilmeldingsgebyret. Pladsen kan dog – uden gebyr - overgives til en anden deltager, såfremt vedkommende er inden for målgruppen.

Ved afbud senere end 14 dage før arrangementets start: Der opkræves 100 % af tilmeldingsgebyret. Pladsen kan dog – uden gebyr - overgives til en anden deltager såfremt vedkommende er inden for målgruppen.

Framelding skal ske til Link Arrow dun@dun-net.dk

___________________________________________ 

In English

 

Price and registration 

Time: 17 May 10 am till 18 May 3.30 pm, 2016 

Venue: Link Arrow Nyborg Strand

Participants fee including accommodation: 2.400 kr.
Participants fee without accommodation: 1.500 kr.
The participant fee covers conference materials as well as accommodation/no accomodation and all meals at the conference.

It is not possible to pay and attend for only one day.

Link Arrow Registration

The deadline was april 8 2016.

 

Submit your contribution
The deadline was januar 31  2016.

 

Deregistration:

Before deadline: Deregistration is free of charge and must be notified to the DUN Secretariat as soon as possible.

If you deregistrate later, until 14 days prior to the event: an amount of 50 % of the registration fee will be charged. Notice: another participant may replace you – free of charge.

For deregistration later than 14 days prior to the event: an amount of 100 % of the registration fee will be charged. Notice: another participant may replace you – free of charge.

Deregistration must be made to Link Arrow dun@dun-net.dk