Program 8. oktober

Program 8. oktober 

07:00 - 08:00
Morgenmad er muligt fra kl. 7-9 / Breakfast is possible from 7-9 am

08:00 - 09:00
DUN Centerledermøde

SIG: Læring i Laboratorie- og Feltarbejde
Kontakt: Frederik V. Christiansen, fchristiansen@ind.ku.dk
Tema: Status og fremtidige aktiviteter - velkommen til nye og gamle medlemmer

SIG: Uddannelsesudvikling af videregående uddannelser
Kontakt: Cita Nørgård, cnorgaard@sdu.dk
Tema: Cocreative opstart af SIG’en

09:00 - 09:15
Pause / Break

09:00 - 10:15
Session 5a - posters - om organisation og organisering + studerende
Chair: Kasper Bergstrøm
Poster: Når laboratoriet lukker (Om organisation og organisering)
Oplæg ved: Laura Teinholt Finne, KU
Programtekst: COVID-19 har udfordret især laboratorieundervisningen. Gennem interviews med studerende har vi fået en unik mulighed for at få indblik i, hvad de mangler, når laboratoriet lukker

Se abstract

Poster: Anvendelse af feedback på farmaceutuddannelsen laboratoriekurser (Om organisation og organisering)
Oplæg ved: Jonas Tarp Jørgensen, KU
Programtekst: Opfattelsen og anvendelsen af feedback på enkelte laboratoriekurser på Københavns Universitets farmaceutuddannelse blev undersøgt. Studerende og undervisere blev interviewet om konkret feedback.

Se abstract

Poster: En hackathon går online (Om organisation og organisering)
Oplæg ved: Cita Nørgård, SDU
Programtekst: I en online hackathon for undervisere bærer energi og engagement innovationen frem, der udvikles viden og innovative løsninger, som kan implementeres i kursusbeskrivelser og undervisningsmetodikker.

Se abstract

Poster: De retmæssige studerende; studiekulturelle opfattelser af legitimitet og retfærdighed i optagelsessystemet på veterinærmedicin (Om studerende)
Oplæg ved: Simone Mejding Poulsen, KU
Programtekst: Præsentation af mixed methods studie af optagelsessystemets betydning for de studerendes måder at forholde sig til sig selv og hinanden som legitime studerende i studiekulturen på veterinærmedicin.

Se abstract

Poster: Hvad kendetegnede undervisning lige efter første nedlukning? Eksempler fra Københavns Professionshøjskole (Om organisation og organisering)
Oplæg ved: Marianne Ellegaard, KP
Programtekst: Vi ser på hvilke temaer og oplevelser, der dominerer i diskussionstråde, som undervisere deltog i som svar på bl.a. spørgsmålet: Hvad kendetegner din undervisning under nedlukningen?

Se abstract

Poster: Blogmediet som kompetenceudviklingsform for akademisk efteruddannelse (Om organisation og organisering)
Oplæg ved: Nynne Bruun Pedersen, RUC
Programtekst: Posteren præsenterer et nyt projekt, der er en ny kompetenceudviklingsform for akademisk efteruddannelse i form af en blog fra Enheden for Akademisk Efteruddannelse (EAE) på RUC.

Se abstract

Poster: Hybride undervisningsformater: Redesign af internationalt PhD-kursus (Om organisation og organisering)
Oplæg ved: Tom Gislev, AU; Anders Hjortskov Larsen, AU
Programtekst: Paperet tager afsæt i et udviklingsprojekt, der redesigner en PhD sommerskole fra fysisk fremmøde til et hybridt format. Potentialer og problemstillinger ved dette redesign vil blive diskuteret.

Se abstract

Poster: Bag om Zoom (Om organisation og organisering)
Oplæg ved: Jette Seiden Hyldegård, KU; Volkmar Engerer, KU
Programtekst: Vores studie ser på sammenhængen mellem formelle undervisningsaktiviteter på online-platformen Zoom og de studerendes selvorganiserede læring mellem de enkelte undervisningsgange.

Se abstract

Poster: Kollegial supervision for næste-nyuddannede - styrkelse af nye professionsudøvere (Om organisation og organisering) Oplæg ved: Dorte Lindelof, AU
Programtekst: I supervision oplever studerende normalisering af tanker og følelser knyttet til overgangen fra studie til arbejde, indsigt i egne reaktionsmønstre samt fornemmelse af ro ift. forestående forandring.

Se abstract

09:15 - 10:15
Session 5b - frit format - om vejledning
Chair: Karl-Heinz Pogner
Frit format: Nærvær og fravær – om vejledning under lockdown
Oplæg ved: Vibeke Ankersborg, CPS; Søren Bengtsen, AU; Anne Bang-Larsen, SDU; Hanne Nexø Jensen, KU
Programtekst: Hvad skete der med vejledning, de vejledte og vejlederne i fraværet af fysisk nærvær i den virtuelle vejledning og i offline virkeligheden rundt om vejledningen på tværs af uddannelsesniveauer?

Se abstract

Session 5c - papers - om organisation og organisering
Chair: Martin Niss
Paper: Kropsliggjort undervisning: praktisk sans som et pædagogisk grundvilkår under Covid-19
Oplæg ved: Mette Krogh Christensen, AU; Karl-Johan Schmidt Nielsen, AU
Programtekst: Dette studie er en kvalitativ interviewundersøgelse af, hvordan læreridentiteten påvirkes, når Covid-19 ændrer undervisningskonteksten til et rent digitalt format og praktisk sans sættes ud af spil.

Se abstract

Paper: Chat-kommunikation i online-konferencer
Oplæg ved: Jens Jørgen Hansen, SDU
Programtekst: Projektet undersøger chat-kommunikationen i online-konferencer. Chat-kommunikation skaber nye muligheder for deltagelse i konferencer og projektet undersøger potentialer og ulemper ved denne kommunikationsform på grundlag af en konkret case.

Se abstract

Session 5d - free format - in english
Chair: Birgitte Madelung
Free format: The international classroom in times of de-internationalization
Presentation by: Matej Patrik Zitnansky, AU; Donna Hurford SDU: Stacey M. Cozart, AU; Sanne Larsen, KU
Program text: This workshop responds to constraints on internationalisation, offering a forum for sharing and discussing practical strategies and digital tools for (re)internationalising teaching and learning.

View abstract

10:15 - 10:30
Pause / Break

10:30 - 11:30
Session 6a - papers - om studerende
Chair: Mette Krogh Christensen
Paper: BA-Lab: Legende tilgange til tværprofessionel bachelorvejledning
Oplæg ved: Kim Holflod, AU/KP; Mathias Sune Berg, KP
Programtekst: Dette paper præsenterer resultater fra et it-didaktisk designeksperiment om legende tilgange til BA-vejledning og tværprofessionelt samarbejde i pædagog- og læreruddannelsen.

Se abstract

Paper: Distant og ved hånden: Indlejret informationsuddannelse, PPL og det digitale
Oplæg ved: Inger Berling Hyams, RUC; Søren Davidsen, RUC; Martin Frandsen, RUC
Programtekst: Et planlagt pilotforsøg med litteratursøgning i gruppedannelsen på RUC flyttede online. Dette paper afrapporter resultaterne og diskuterer nye indsigter omkring hvordan undervisning i informationskompetance kan tilpasses en ny hybrid virkelighed.

Se abstract

Session 6b - frit format - om studerende
Chair: Rie Troelsen
Frit format: Faker studerende nærvær og nysgerrighed? Og hvorfor?
Oplæg ved: Jan Thorhauge Frederiksen, KU; Laura Louise Sarauw; RUC
Programtekst: Workshoppen undersøger årets DUNK-tema om nærvær og nysgerrighed som en performativ praksis. Ifølge ny forskning vælger en del studerende at foregive at være engagerede – de faker det engagement og den faglige nysgerrighed, som de oplever, at underviseren efterspørger. På workshoppen diskuterer vi denne problematik og de universitetspædagogiske udfordringer, den rummer. Formen veksler mellem korte, forskningsbaserede oplæg, indlæg fra et bredt sammensat panel og diskussioner i plenum. I panelet deltager professor Eva Bendix (RUC), Peder Hjorth Madsen(Leder af TEACH, KU) og Simone Mejding Poulsen (ph.d- studerende, KU).

Se abstract

Session 6c - papers - in english
Chair: Sabrina Vitting-Seerup
Paper: Sparking student curiosity and exploration via computational thinking and computational things Presentation by: Inger-Marie F. Christensen, SDU
Program text: How can computational thinking (CT) with computational things be used in humanistic subjects to spark students’ curiosity in and their exploration of abstract concepts? - A design-based research study

View abstract

Paper: Experimental work and student learning: university professors’ perspective
Presentation by: Hendra Y. Agustian, KU
Program text: What do students actually learn from experimental work in the laboratory? Which comprehensive evidence has been substantiated? What do university professors make of such evidence?

View abstract

Session 6d - frit format - om organisation og organisering
Chair: Rikke von Müllen
Frit format: Valg i universitetsstudiet – en workshop om studerendes overvejelser og perspektiver
Oplæg ved: Lars Ulriksen, KU; Katia Bill Nielsen, KU
Programtekst: Studerendes vej gennem uddannelsen omfatter en række valg. Workshoppen veksler mellem oplæg om forskning i studerendes valg og arbejde med tegneøvelser som kan give indsigt i valgovervejelserne.

Se abstract

11:30 - 12:30
Frokost / Lunch

12:30 - 13:30
Session 7a - paper - om organisation og organisering
Paper: Hvad ved vi om det fysiske læringsrum?
Oplæg ved: Rie Troelsen, SDU
Programtekst: Hvad ved vi om hvad og hvordan rummet spiller en rolle for den undervisning, der finder sted? Her vises resultaterne af et systematisk review over forskningen i det fysiske læringsrum de seneste 10 år.

Se abstract

Session 7b - frit format - om studerende
Frit format: Bedre indsigt i de studerendes forståelse med et tegnebaseret student response system
Oplæg ved: Henrik Skov Midtiby, SDU
Programtekst: Et student response system kan hjælpe undervisere med at få indblik i de studerendes forståelse af et emne. Her ser vi på potentialet i at få studerende til at tegne deres besvarelser på en sådan måde at underviseren kan følge med i realtid.

Se abstract

Session 7c - papers - in english
Chair: Sidsel Winther
Paper: Considering the emergence of student curiosity: a conceptual exploration
Presentation by: Eva Bendix Petersen, RUC
Program text: This paper offers a conceptual discussion of student curiosity. We often assume and assert it to be ‘a good thing’ when it comes to teaching and learning, but what exactly are we referring to?

View abstract

Paper: Usefulness happens while we do other things
Presentation by: Jakob Egholm Feldt, RUC
Program text: In this paper, I suggest that an inquiring work with a subject matter makes usefulness happen in a way which opens the possibility for alternative use of teaching formats beyond their implicit manual.

View abstract

Paper: Reflecting pedagogically on means and ends in post-pandemic university education
Presentation by: Kasper Anthon Sørensen, RUC
Program text: With the disruption of university teaching during the pandemic as outset, this paper offers a conceptual discussion of aims and purposes of education to provoke pedagogical reflections on means/ends.

View abstract

13:30 - 13:45
Pause / Break

13:45 - 14:45
Michael Gaebel - European higher education towards the post-pandemic era
The education mission of universities has received growing attention over recent years, at institutional and system levels, which digitalisation acting as both a game changer and indicator for transformation. While disruption has been frequently addressed in debates, the actual changes in higher education have been gradual. But the Covid 19 pandemic forced universities to change dramatically education provision and generally their ways of working. What changes are here to stay and continue? What would be likely and also desirable developments for the future? How can universities contribute to make it happen at institutional and national and European policy levels? These are the questions that the presentation would like to address, in order to engage in a discussion with participants. The presentation will reflect on, among other things, data from a 2021 report on the up-take of technology enhanced learning (e-learning) based on survey data from Europe’s higher education institutions (including comparison with a similar survey in 2014).

14:45 - 15:00
Farvel og tak for i år! / Goodbye and thank you!

15:05 - 15:10
Busser kører mod Vejle Station / Busses leave for Vejle Station