Workshops

1. Tek-Nat

Facilitator: Tina Bering Keiding, DPU/AU

Sebastian Horst, Institut for Naturfagenes Didaktik, KU:
Hvordan bruger vi fagdidaktisk viden til at indrette et godt fysisk undervisningsmiljø på universitetet?
Præsentation

Jens Højgaard Jensen, RUC:
RUCs 5 fagkulturer.

Claus Thorp Hansen, DTU:
Udvikling af et generisk kursus i konceptsyntese.
Præsentation

Per Goltermann, DTU:
Induktiv undervisning i et klassisk fag som betonkonstruktioner.
Præsentation

Birgitte Lund Nielsen, Michael Caspersen & Bettina Dahl, AU:
Udvikling af kursus i undervisning og instruktion for ph.d.-studerende ved Naturvidenskab.
Præsentation

Lene Tortzen Bager & Tine Wirenfeldt  Jensen, HUM og TEO, AU: Humanistiske universitetspædagogiske metoders potentiale i udviklingen af lærende miljøer.
Præsentation

2. Tværfaglighed

Facilitator:  Mads Hermansen, CBS Learning Lab

Anker Helms Jørgensen, IT-U:
Om at læse en videnskabelig artikel som diplomstudiestarter
Præsentation

Jan Karlshøj, DTU og Anne Dederichs, DTU:
Et casestudy om samarbejde i tværfagligt teamwork.

Søren Smedegaard Bengtsen, DPU og Tine Wirenfeldt Jensen, AU:
Specialet på tværs af universitetsfag.
Præsentation

Mie Buhl, DPU, AU:
Billeder og visualiseringers didaktik i lyset af digitale medier.

Signe Skov, KU:
Skrivning i fagene - udvikling af de studerendes faglighed og skriftlighed. 

3. Samfundsvidenskab

Facilitator: Rikke von Müllen, Samfundsvidenskab, KU

Birgitte Sloth, Samfundsvidenskab, KU:
Økonomididaktik - nye metoder i introducerende økonomiundervisning.
Præsentation

Sven Bislev, CBS:
Fagdidaktik og HA.

Christian Knudsen, CBS:
Erhvervsøkonomi i et komparativt fagdidaktisk perspektiv.

Jens Tofteskov,
CBS Learning Lab: Karakteristik af et undervisningsfag.

4. Sundhedsvidenskab

Facilitator: Anne-Mette Mørcke, Enheden for medicinsk uddannelse, AU

Anne-Mette Mørcke:
At involvere de nyuddannede kandidater i curriculum udvikling.

Mads Hovgaard, SDU:
Tværfaglighed udelukker ikke faglighed - heller ikke didaktisk.

Mads Hovgaard, SDU:
Problembaseret læring som i sin egen fagdidaktik.
Præsentation

Gitte Wichmann-Hansen, AU:
Forskelle og ligheder mellem ph.d. vejledning i forskellige fag.
Præsentation

5. Humaniora

Facilitator: Hanne Løngreen, Det Humanistiske Fakultet, KU

Lill Ingstad, CBS: 
Digital natives eller savages??

Lisbet Pals Svendsen, CBS:
Udfordringer giver resultater.

Jonas Rasmussen, CBS:
Nye tider kræver nye metoder.

Margrethe Mondahl, CBS:
Brug af sociale medier i undervisningsforløb med dobbelt fokus: Intercultural Corporate Communication og engelsk som fremmedsprog.
Præsentation

John Andreasen, Humaniora, AU:
Pædagogisk banalt eller basalt? - en illustreret dialog