Plenum

Fagdidaktikkens form og tilstand i universitetsuddannelserne og i gymnasielæreruddannelsen: Eksempler fra sprog, samfundsvidenskab og naturvidenskab

Oplæg:

Jens Dolin, Institut for Naturfagenes Didaktik, KU.
Torben Spanget, IFPR, SDU.
Hanne Leth Andersen, Learning Lab CBS.


Fagdidaktikkens placering i adjunktuddannelsen på danske universiteter (universitetspædagogikum).

At uddanne universitetslærere til at undervise er et forholdsvis nyt fænomen. De første adjunktuddannelser i DK så dagens lys i midten af 90'erne. Universitets­pædagogikken forstået som aktivitet er selvfølgelig ikke ny; men udbredelse af universitets­pædagogiske diskussioner til andet end en meget snæver indforstået kreds er ny, ligesom institutiona­li­se­ringen af universitetspædagogisk dannelse. En logisk konsekvens heraf er, at universitetspædagogikken er groet frem som et generelt fænomen. Universitetspædagogikken har koncentreret sig om det fælles, og har stort set negligeret forskelle. Fagdidaktikken sætter forskelle på dagsordenen. Derfor er det på tide at vi får taget en diskussion af fagdidaktikkens placering i de universitetspædagogiske uddannelser (læs: adjunktuddannelsen). Derfor vil diskussionen af om fagdidaktikkens placering foregå gennem følgende 3 spørgsmål:

  1. Hvilke tiltag gøres der på de forskellige universiteters for at give adjunktuddannelserne en fagdidaktisk forankring?
  2. Hvilke muligheder og begrænsninger er der i den institutbaserede (fagdidaktiske) vejledning, - og hvordan kan vi styrke den?
  3. Hvordan kan vi yderligere styrke den fagdidaktiske dannelse i uddannelserne?