UNIEN - Universiteternes Innovations- og Entreprenørskabspædagogiske Netværk

Bliv medlem af en SIG - Husk, du skal være registreret DUN-medlem


DUN er i gang med at producere en podcastserie, der hedder Link Arrow Universitetspædagogisk Snak, UPS
Hele serien kan tilgås via 
Link Arrow SpreakerLink Arrow Apple PodcastLink Arrow Spotify og Link Arrow Google Podcast.

UNIEN beskæftiger sig med innovation og entreprenørskab i universitetsuddannelser. Netværket har særligt fokus på de pædagogiske og didaktiske dimensioner i arbejdet med innovation og entreprenørskab. 

UNIEN omfatter VIP, D-VIP, TAP, universitetspædagoger samt studie- og universitetsledere med interesse for forskningsbaseret undervisning og uddannelser, som integrerer innovation og entreprenørskab. 

Hvordan bliver jeg medlem af UNIEN? 

Medlemskab af UNIEN er gratis, men du skal først være registreret medlem af DUN.

I UNIEN har vi rigtig gode erfaringer med at samarbejde med Fonden For Entreprenørskab, UC’er og EA’er og vil meget gerne fortsætte og udvide dette samarbejde.
Hvis du er ansat på en af Link Arrow DUNs medlemsinstitutioner, er det gratis at registrere sig som DUN-medlem. Hvis du ikke er ansat på en sådan, kan du blive individuelt DUN-medlem for pt 200 kr. pr. år inkl. moms. 

Som DUN-medlem har du fuld ret til at melde dig ind i alle SIG'er.  

1. trin: Link Arrow Bliv medlem af DUN (hvis du ikke allerede er det)
2. trin: Link Arrow Bliv medlem af UNIEN 


Netværkets organisering

Netværket ledes af en styregruppe, som mødes ca. kvartalsvis – primært online. Hovedaktiviteten er at tilrettelægge seminarer for medlemmerne. 

Netværkets formål

Formålet med aktiviteter i UNIEN er: 

  • Erfarings- og vidensudveksling på tværs af universiteter og eksterne partnere omkring I&E, fx undervisningspraksis, ny forskning og litteratur 
  • En basis for samskabelse af viden inden for I&E-feltet fx sparring, idéudvikling og initiering af fælles projekter 
  • Løbende gensidig opdatering i forhold til aktiviteter inden for I&E-feltet, herunder også eksterne partnere 
  • UNIEN lægger op til nationalt samarbejde og kan ses som et supplement til de lokale I&E-netværk på intuitionerne 
     

Om Link Arrow arrangementer og deltagelse 

Styregruppen sigter efter, at der er to arrangementer for medlemmerne hvert år. 

Hvis du har temaer eller emner, du kunne tænke dig, at vi planlægger til det næste arrangement, vil vi meget gerne høre fra dig: send din idé  

Arrangementerne er stedet, hvor du vil møde de andre medlemmer med samme interesse som dig selv. Her bygges vores fælles og personlige netværk op, og vi lærer af og med hinanden. 

Arrangementer, som afholdes med fysisk tilstedeværelse, vil -  i det omfang det kan lade sig gøre - forsøges streamet, så det også er muligt at deltage online. Visse arrangementer afholdes udelukkende online 

Du indbydes til rene online arrangementer ved, at vi sender en kalenderinvitation til alle medlemmer på UNIEN-medlemslisten. Denne skal accepteres til den annoncerede deadline, hvis du ønsker at deltage. 

Du indbydes til arrangementer med fysisk tilstedeværelse i kalenderinvitation. I denne vil du finde et separat tilmeldingslink, som du skal bruge af hensyn til bestilling af traktement. Ønsker du at deltage online, er det nok bare at acceptere mødeindkaldelsen som beskrevet ovenfor. 


UNIEN's styregruppe

Koordinator 

Cita Noergaard 2 Border    Cita Nørgård

   Pædagogisk konsulent
   SDU Universitetspædagogik
   Syddansk Universitet

   Mail  cnorgaard@sdu.dk

 

Yderligere medlem af koordinationsgruppen

   
Helle Meibom Faergemann    Helle Meibom Færgemann 

 
 Specialkonsulent
   Centre for Educational Development
   Aarhus Universitet

   Mail  
hmf@au.dk