Eksamen og eksamensformer i forskningsbaserede uddannelser

Bliv medlem af en SIG - Husk, du skal være registreret DUN-medlem

DUN er i gang med at producere en podcastserie, der hedder Link Arrow Universitetspædagogisk Snak, UPSHele serien kan tilgås via 
Link Arrow SpreakerLink Arrow Apple PodcastLink Arrow Spotify og Link Arrow Google Podcast.

Baggrund og formål

Eksamen har stor indflydelse på uddannelsernes legitimitet og er et centralt omdrejningspunkt for kvalitet i uddannelserne. Det er en af de vigtigste faktorer i forhold til hvordan de studerende oplever deres studie og deres læringsudbytte. Der er de seneste år kommet et øget fokus på de læringsmæssige effekter af forskellige eksamensformater. Ikke mindst på baggrund af de store ressourcer der afsættes til eksamen, bedømmelse og vejledning. Derfor er der stadigvæk et stort udviklingsbehov.

Gruppens formål er at etablere et nationalt og gerne internationalt forum for universitetspædagogiske konsulenter, forskere, ledere og lignende centralt placerede ressourcepersoner, der er engageret i udviklingsarbejde omkring eksamen og eksamensformer, eksaminationskompetence, bedømmelse, alignment og læring.

Det er gruppens intention at være med til at opbygge og formidle en systematiseret viden og dele erfaringer omkring blandt andet:

  • Valg af eksamensformer og samspillet mellem eksamen, undervisning og deres impact på det omgivende samfund
  • Udvikling af partnerskaber omkring læring og eksamen mellem underviserne, studerende og eksterne partnere
  • Udvikling af nye eksamensformer, fx i forbindelse med online eksaminer, innovation og kreative kompetencer eller autentiske eksamensformer
  • Udvikling af eksamens- og bedømmelseskompetence

Målgrupper som i særlig grad kan have brug for at trække på netværkets viden er DUN, RUP (Rektorkollegiets Udvalg om Uddannelsespolitik) samt uddannelsesledelserne på de enkelte uddannelsesinstitutioner.

Gruppens mål for 2023

Gruppen arbejder i øjeblikket med at udforme:

  • et policy paper, rettet mod beslutningstagere (fx politiske ordførerer, uddannelses jurister, Danske Universiteter mm.)
  • en praktisk guide, rettet mod studienævn, kursusledere, undervisere mm.

De 2 produkter prøver at nytænke det danske eksamenslandskab og dens eksamensformer.

Efter vi har afholdt en workshop med David Boud i starten af året, er vi nu i gang med at udarbejde selve paper. Vi er også i gang med at forberede en workshop for DUN konferencen (frit format), som vil indeholde en status af vores nuværende arbejde.

Desuden har vi følgende emner på ”listen”:

  • Sammenhængen mellem bedømmelse og formative feedback – iterative loops
  • Konsekvenser af AI (ChatGTP osv.)
  • Løsning af konkrete cases

Om kontakt- og koordinatorfunktionen

Koordinatorens funktion er at være kontaktperson, mødeindkalder og referent. Koordinatoren samarbejder med DUNs sekretariat, som varetager praktiske opgaver vedrørende gruppens initiativer og aktiviteter.

Koordinator

Peter Wick Border    Peter Wick

   Pædagogisk konsulent
   Pædagogisk Center Samfundsvidenskab
   Københavns Universitet

   Mail  pewi@samf.ku.dk
   Telefon  3533 1800