TLIC - Teaching and Learning in the International Classroom

Bliv medlem af en SIG - Husk, du skal være registreret DUN-medlem

DUN er i gang med at producere en podcastserie, der hedder Link Arrow Universitetspædagogisk Snak, UPSHele serien kan tilgås via 
Link Arrow SpreakerLink Arrow Apple PodcastLink Arrow Spotify og Link Arrow Google Podcast.

(English below)

Formål

Formålet med netværket er at etablere et nationalt forum for pædagogiske konsulenter, undervisere og andre medarbejdere, der er engagerede i internationalisering i højere uddannelse generelt og international undervisning specifikt. Det er således netværkets intention at være med til at styrke processen med at opbygge en systematiseret viden og dele erfaringer omkring blandt andet:

  • Hvordan man kan internationalisere curriculum
  • Hvordan man kan arbejde med interkulturelle kompetencer blandt både undervisere og studerende
  • Hvordan man kan understøtte ledelsens strategi om internationalisering og implementering af denne strategi i de                     studerendes og undervisernes hverdag
  • Pædagogiske redskaber til undervisningen af blandede hold, hvor undervisningssproget er engelsk (sprog, kultur og               pædagogik)

Form og sprog

Netværket mødes mindst 2 gange årligt og så vidt muligt på skift hos deltagerne. Møderne foregår på dansk og engelsk efter behov.

Purpose

The purpose of the network is to establish a national forum for educational developers, teachers and other staff members who are committed to the internationalisation of higher education, in general, and international education, specifically. Thus, it is the network's intention to help strengthen the process of building a systematised knowledge and share experiences regarding, among other things:

  • How to internationalise the curriculum
  • How to work with intercultural skills among both teachers and students
  • How to support university management's strategy of internationalisation and implementation of this strategy for students and teachers everyday
  • Pedagogic tools for teaching mixed groups where the language of instruction is English (language, culture and education)


Form and Language
The SIG network meets at least twice a year, hosted at member institutions across the country on a rotating basis. Meetings take place in Danish and English as needed.

Koordinator / Coordinator

Sanne Larsen Red

   Sanne Larsen
   Adjunkt
   Centre for Internationalisation and Parallel Language Use
   University of Copenhagen

   Mail  sannela@hum.ku.dk 
   Telefon  3532 8448

 Camilla Falk Roenne Nissen

   Camilla Falk Rønne Nissen
 
 Postdoc
   Department of Science Education
   University of Copenhagen

   Mail cfrn@ind.ku.dk