26. februar 2024

24. april 2024 - SIG-Webinar: Creativity in Higher Education

The SIG, UNIEN, will host a webinar with the theme 'Creativity in Higher Education feeding in on innovation and entrepreneurship' [...]
21. november 2023

23. marts 2023 - SIG-Seminar: Hvor befinder I&E på universiteterne sig lige nu – og hvordan kan efteruddannelse i I&E se ud?

Formålet med dagen er at vi sammen tager pulsen på I&E på universiteterne og sammen får prøvet en spændende innovationsproces igennem. Temaet for innovationsprocessen er vores egen og kollegers efteruddannelse – hvordan kan efteruddannelse gøres relevant og bæredygtigt? [...]
21. november 2023

21. november 2022 - SIG-webinar: Værdiskabelse i entreprenørielle processer og innovation

De færreste vil nok være uenige i, at studerende gennem deres uddannelse skal medvirke til at skabe værdi i samfundet. Men hvad vil det egentlig sige og indebære – det er der mange forskelligartede svar på! [...]
21. november 2023

27. oktober 2022 - SIG-udflugt: AAUs model til sammenkædning af PBL og I&E

Hvordan kan innovations- og entreprenørskabsundervisning se ud når innovationsenheder, pædagogiske enheder og undervisere arbejder sammen på fag og studieniveau? Turen går til AAU’s spritnye Science and Innovation Hub. [...]
21. november 2023

9. maj 2022 - UNIEN besøger The Kitchen - iværksætter Hub på Aarhus Universitet

Velkommen til forårsarrangement i UNIEN med fokus på integration af start-up HUBs og faglige miljøer. Vi vil møde repræsentanter fra The Kitchen og efterfølgende faciliteres en videre dialog med udgangspunkt i dagens aktiviteter. [...]
21. november 2023

28. august 2020 - Online webinar i Zoom

Der bliver denne gang lagt op til, at der kommer et fokus på samarbejdet mellem HUBS og ordinære curriculære kurser – mest i lyset af læring fra Corona krisens omlagte undervisning samt muligheder for at diskutere udvalgte temaer fra et projekt under FFE. F.eks. I&E i curriculumdesigns, værdiskabelse og materialer fra FFE. [...]
21. november 2023

2. december 2019 - SIG-møde i UNIEN

Dato: 2. december 2019 kl. 10.00-14.00Sted: Syddansk Universitet, Campus kollegiet, Lokale: Sky, Campusvej 1, 5230 Odense M Under mødet skal UNIENs fremtid drøftes.… [...]
21. november 2023

14. november 2019 - UNIEN bidrager på TAL-konferencen

UNIEN bidrager på TAL-konferencen 2019, hvor hovedtemaet er aktiverende undervisning og aktiv læring. [...]
21. november 2023

28. august 2019 - Innovationsbegrebets rolle i entreprenørskabsundervisningen – definitioner og snitflader

Lektor Per Blenker, AU, holder oplægget: Hvilken rolle spiller innovation i Aarhus-modellen for entreprenørskabsundervisning? Mødet foregår i Odense og er åbent for alle. [...]
21. november 2023

11. januar 2019 - Kontekstafhængig kvalitet i entreprenørskabsundervisningen

Kontekstafhængig kvalitet i entreprenørskabsundervisningen. Hvad virker hvor og hvorfor? Vi har ofte for generisk et syn på entreprenørskabsundervisning. Svaret på, hvad der virker, er ofte, at det afhænger af forskelle i niveauer (progression) og forskelle mellem fagligheder. Der er også forskellige behov på forskellige typer af uddannelsesinstitutioner. Åbent for alle. [...]
21. november 2023

17. juni 2019 - UNIEN-samling

Vælg mellem to workshops: A) Progression i entreprenørskabsundervisningen på de videregående uddannelser – med særligt fokus på udfordringer, muligheder og behovet for materialer. B) Hvordan kan universitetsledelser m.fl understøtte indsatserne inden for innovation og entreprenørskab? Og hvordan kan denne ledelsesopgave understøttes? Tidligere har vi set måleværktøjet HEInnovate, men det er tilsyneladende ikke meget brugt i DK. Er der brug for andre værktøjer, eller er der andre tiltag, der i højere grad kan understøtte ledelsesopgaven? [...]
21. november 2023

26. oktober 2018 - Entreprenøriel undervisning – evaluering og effekter

På de danske uddannelsesinstitutioner tales der en del om innovation, entreprenørskab og entreprenøriel/innovativ didaktik. Ligeledes er der iværksat mange nye initiativer, men viden om hvad der virker har indtil for nyligt været ret uvist. På dette seminar sætter vi fokus på, hvad de studerende lærer i entreprenørskabsundervisningen og gennem entreprenøriel didaktik samt hvordan læringsudbyttet kan vurderes. Åbent for alle. [...]
21. november 2023

27. juni 2018 - SIG-arrangement i UNIEN: Når entreprenørskabsundervisning bliver obligatorisk

Hvis entreprenørskabsundervisningen skal spredes til den store gruppe af studerende på videregående uddannelser, er der sandsynligvis brug for mange flere obligatoriske forløb.Til mødet tages desuden et kig på netværkets fremtidige arrangementer og aktiviteter. Mødet afholdes på Aarhus Universitet. [...]
21. november 2023

23. maj 2018 - UNIEN møder Martin Lackéus - Progression i entreprenørskabsundervisningen

På baggrund af et ønske fra deltagerne ved sidste arrangement, er det lykkedes at planlægge et arrangement med Kalmars Tekniske Universitets forsker, der beskæftiger sig med entrepreneurship og entreprenørskabsundervisning. Arrangementet afholdes i København. [...]
21. november 2023

22. november 2017 - SIG-møde: UNIEN

Dato: 22. november 2017, kl. 10.30 - 14.00 Sted: Cortex Park 26, Syddansk Universitet Arbejdsgruppen i UNIEN er nu klar med et nyt arrangement. Programmet vil både byde på en kort statusrun… [...]
21. november 2023

26. januar 2017 - Underviserudvikling på innovations- og entreprenørskabsfeltet - behov, udfordringer og muligheder

Dato: 26. januar 2017, kl. 9.45-21Sted: Københavns Universitet, Udvalgsværelse 3, Nørregade 10, 1165 København K Læs mere om arrangementet i  [...]
21. november 2023

9. december 2016 - Videnscafe om feedback- og evalueringsformer nu og fremover

UNIEN inviterer i samarbejde med FFE til arrangementet, der fokuserer på udfordringer og løsninger på feedback- og evalueringsproblematikken i entreprenørskabsundervisningen på de videregående uddannelser. [...]
21. november 2023

12. oktober 2016 - Hvad har vi som I&E-undervisere brug for at kunne som undervisere, og hvordan gør vi hinanden bedre?

Sted: Auditorium 1, Frue Plads, Københavns UniversitetDato: 12. oktober 2016 kl. 9-17/21 [...]
21. november 2023

25. februar 2016 - PACE National Practitioner’s Workshop

Det internationale forskningsprojekt PACE® inviterer undervisere og praktikere fra de videregående uddannelser til en konference- og workshopdag i Aarhus. [...]
21. november 2023

26. maj 2015 - Seminar: Krydsfeltet mellem curriculære og ekstracurriculære I&E aktiviteter

Sted: SDU, Campus KoldingDato: 26. maj 2015 kl. 10-16 Formålet med dette seminar er at bidrage til vidensdeling på tværs af de danske universiteter, gennem at belyse disse forandringer og un… [...]
21. november 2023

24. september 2015 - CBS Entrepreneurial Day

Arrangement med fokus på iværksætteri. Der vil være forskellige oplæg fra studerende, professorer og iværksættere samt mulighed for at møde CBS-startups og høre udvalgte pitche. [...]
21. november 2023

29. oktober 2015 - Eksamen, bedømmelse og feedback i innovations- og entreprenørskabsuddannelser

UNIEN inviterer til et landsdækkende seminar, der i en veksling mellem foredrag, workshops og debat sigter mod vidensdeling og inspiration om eksamensaktiviteter. [...]
21. november 2023

11. november 2015 - Open Talk: Born Global / The Global mindset

Teamet bag Go Grow inviterer til Open Talk om kobling mellem akademisk forskning og entreprenørskab. [...]
21. november 2023

17. november 2015 - Konference: Building collaborative capacity in entrepreneurship between NORDTEK institutions

Sted: DTU Skylab Dato: 17. november 2015 kl. 12-21  inviterer til denne konference, som vil bygge på netværk og resultater fra den første NORDTEK entreprenørskabskonference i Køb… [...]
21. november 2023

24.-27. november 2015 - Erasmus+ Joint Nordic Contact Seminar: The Challenge of Teaching Entrepreneurship in Education and Training

Erasmus+: Mød samarbejdspartnere på et internationalt, tværsektorielt kontaktseminar om entreprenørskab arrangeret af Styrelsen for Videregående Uddannelser. [...]
21. november 2023

24. november 2014 - Københavns Universitet og UNIEN inviterer til fælles seminar/konference med temaet:

BEDØMMELSE OG EKSAMEN: Innovation og entreprenørskab i universitetsuddannelserne   Dato: 24. november 2014  byder på en række oplægsholdere fra de danske universiteter, worksh… [...]