Førsteårspædagogik

Bliv medlem af en SIG - Husk, du skal være registreret DUN-medlem

DUN er i gang med at producere en podcastserie, der hedder Link Arrow Universitetspædagogisk Snak, UPSHele serien kan tilgås via 
Link Arrow SpreakerLink Arrow Apple PodcastLink Arrow Spotify og Link Arrow Google Podcast.

Formål

Netværkets formål et at samle ansatte på danske universitetet, der arbejder med og er interesseret i pædagogiske problemstillinger, som knytter sig til første studieår på universitetet.

Netværkets målsætning er at sætte fokus på problemstillinger, som medlemmerne oplever relevante og vedkommende, at dele viden og erfaringer fra arbejdet med studerende på første studieår og at bidrage til udvikling og spredning af forskningsbaseret viden om studerende og deres møde med universitetet før, under og efter studiestart.

Netværkets aktiviteter er drevet af medlemmerne og faciliteret af en koordinator.

Møder og seminarer

Netværket afholder 2-3 medlemsmøder om året, hvor en faglig relevant problemstilling er i fokus. Oplægsholderne er enten medlemmer af netværket eller inviterede. Møderne finder sted på et af de danske universiteter, men kan i særlige tilfælde også være digitale. Nogle møder vil kunne have karakter af et større og åbent seminar.

Koordinator

Carsten Tage Nielsen Border    Carsten Tage Nielsen


   Studielektor, Ph.d.
   Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab
   Den humanistiske Bacheloruddannelse
   Roskilde Universitet

   Mail  ctn@ruc.dk
   Telefon  2163 3764

Medkoordinatorer 

Andrea Gregersen    Andrea F. M. Gregersen 

   Ph.d., Pædagogisk Konsulent 
   TEACH 
   Københavns Universitet 

   Mail  andreagregersen@hum.ku.dk
   Telefon  3533 4255

Eva Harvald    Eva Harvald 
   Studielektor 
   Institut for Biokemi og Molekylær Biologi 
   Det Naturvidenskabelige Fakultet
   Syddansk Universitet

   Mail  ebhar@bmb.sdu.dk
   Telefon  6550 9091

Laura Cordes Feldby    Laura Cordes Felby
   
Postdoc 
   Centre for Educational Development
   Aarhus University

   Mail  lcf@au.dk
   Telefon  2812 9330