English below

Dag 1:  17. maj 2018                                                                                               

 09.30-10.00

   Ankomst og registrering

 10.00-10.15

   Velkommen til DUN Konferencen 2018

 10.15-10.30

   Åbningstale ved:

  Link Arrow Tine Bering Keiding, Vicecenterleder,
     Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, AU

 10.30-10.40

   Kaffepause

 10.40-12.20

   Sessioner - Spor A

 12.20-13.15

   Frokost

 13.15-14.00

   SIG-møder og møde for studerende 

 14.00-15.00

   Paneldebat under temaet:

   Fra data til beslutninger: Mål og midler i undervisnings- og uddannelsesudvikling

   Link Arrow Rune Heiberg, Direktør, Education & Employment, Damvad Analytics

   Link Arrow Andreas De Neergaard, Prodekan for Uddannelse, Københavns Universitet

   Link Arrow Erik Højbjerg, Studieleder for de samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser, CBS

   Moderator er Link Arrow Rie Troelsen, Leder af SDU Universitetspædagogik, SDU

 15.00-15.15 

   Kaffepause

 15.15-17.00

   Sessioner -  Spor B

 17.00-17.30

   Snacks og drikkevarer

 17.30-18.30

   DUNs Generalforsamling 2018                              

 18.30-19.30

   Fri tid - walk and talk

 19.30-?

   MiddagDag 2:   18. maj
 2018  

 08.30-10.10

   Sessioner - Spor C                                         

 10.10-10.25 

   Kaffepause 
                                                               

 10.25-11.55

   Sessioner - Spor D

 11.55-12.45

   Frokost

 12.45-14.15

   Keynote: 

   HowULearn - At skifte kvalitetskultur på universitetet

   Link Arrow Anna ParpalaUniversity Lecturer in Quality and Feedback Systems, 
   Director of the HowULearn/UniHow research project 
   Helsinki University


 14.15-14.30

   Kaffepause


 14.30-14.45

   Overrækkelse af DUNK Award                               


 15.00

   Farvel og tak for denne gang!

   Bussen kører til Vejle Station

__________________________________________________________________________________________________________

Day 1:  May 17, 2018                                                                                               

 09.30-10.00

   Arrival and registration

 10.00-10.15

   Welcome to DUN Conference 2018

 10.15-10.30

   Opening speech by:

  Link Arrow Tine Bering Keiding, Deputy Head of Center,
   Centre for Teaching Development and Digital Media, AU

 10.30-10.40

   Coffee break

 10.40-12.20

   Sessions - Track A

 12.20-13.15

   Lunch

 13.15-14.00

   SIG-meetings and meetings for students

 14.00-15.00

   Panel discussion:

   From data to decisions: Objectives and means of education and training development

   Link Arrow Rune Heiberg, Director, Education & Employment, Damvad Analytics

   Link Arrow Andreas De Neergaard, Associate Dean, University of Copenhagen

   Link Arrow Erik Højbjerg, Head of Studies, CBS


   Moderator is Link Arrow Rie Troelsen, Head of Office, Centre for Teaching and Learning, 
   University of Southern Denmark

 15.00-15.15 

   Coffee break

 15.15-17.00

   Sessions - Track B

 17.00-17.30

   Snacks and refreshments

 17.30-18.30

   DUN's Annual General Assembly 2018

 18.30-19.30

   Leisure time - walk and talk

 19.30-?

   DinnerDay 2:   May 18,
 2018  

 08.30-10.10

   Sessions - Track C                                                  

 10.10-10.25 

   Coffee break 
                                                               

 10.25-11.55

   Sessions - Track D

 11.55-12.45

   Lunch

 12.45-14.15

   Keynote:

   HowULearn - Changing quality culture at the university

   Link Arrow Anna ParpalaUniversity Lecturer in Quality and Feedback Systems, 
   Director of the HowULearn/UniHow research project 
   Helsinki University


14.15-14.30

   Coffee break


14.30-14.45

   Presentation of DUNK Award 


15.00

   Goodbye and thanks for now! 

   Bus departure for Vejle Station