Tilmelding og pris

English below

Tilmelding og pris

Tidspunkt:  17. maj 2018, kl. 10:00 - 18. maj 2018, kl. 15:00 

Sted: Link Arrow Vingsted Hotel og Konferencecenter

Deltagergebyr inkl. overnatning:       DKK 2.400
Deltagergebyr ekskl. overnatning:    DKK 1.800

Prisen dækker konferencematerialer, overnatning (eller ingen overnatning) samt fuld forplejning ved konferencen.
Det er ikke muligt kun at betale for én dag.   

Deadline for tilmelding var den 13. marts 2018. Det er dog muligt at eftertilmelde sig, så længe der er plads.

Eftertilmelding: Send en mail til Link Arrow dun@dun-net.dk 
_______________ 

Framelding:

Før Deadline: Framelding sker uden beregning, men skal meddeles tilLink Arrow DUN Sekretariatet øjeblikkeligt. 

Ved senere afbud, indtil 14 dage før arrangementets start: Der opkræves 50 % af tilmeldingsgebyret. Pladsen kan dog – uden gebyr - overgives til en anden deltager, såfremt vedkommende er inden for målgruppen.

Ved afbud senere end 14 dage før arrangementets start: Der opkræves 100 % af tilmeldingsgebyret. Pladsen kan dog – uden gebyr - overgives til en anden deltager såfremt vedkommende er inden for målgruppen.

Afbud skal sendes til Link Arrow dun@dun-net.dk

________________________________________________________________________________________________________

Registration and price

Date:  May 17, 2018, at 10:00 - May 18, 2018, at 15:00 

Venue: Link Arrow Vingsted Hotel og Konferencecenter

Fee including accomodation:       DKK 2,400
Fee excluding accomodation:      DKK 1,800

The fee covers conference materials, accomodation (or no accomodation) as well as full board at the conference.
It is not possible just to pay for one day. 

Registration deadline was March 13, 2018. However, it is possible to sign up for as long as there is room.

Registration after deadline: Please send a mail to Link Arrow dun@dun-net.dk
_______________ 

Deregistration:

Before deadline: Deregistration is free of charge and must be notified to the Link Arrow DUN Secretariat as soon as possible.

If you deregistrate later, until 14 days prior to the event: an amount of 50 % of the registration fee will be charged. Notice: another participant may replace you – free of charge.

For deregistration later than 14 days prior to the event: an amount of 100 % of the registration fee will be charged. Notice: another participant may replace you – free of charge.

Deregistration must be made to  Link Arrow dun@dun-net.dk