DUNK Award 2018

English below

Deltagelse i DUNK Award 2018

Også i år kan alle forskningsformidlingsbidrag (uanset deres præsentationsformat) deltage i DUNK Award 2018. DUNK Award 2018 bliver tildelt det bidrag, der er baseret på et gennemført forskningsprojekt og samtidig opfylder følgende kriterier:

  • Bidraget vedrører konferencetemaet
  • Bidraget er substantielt konsistent, dvs. der er en klar fælles tråd mellem
    baggrund, formål, teori, metode og resultater
  • Bidraget præsenteres og diskuteres overbevisende ift. det valgte format.

Tildelingen af ​​årets DUNK Award er baseret på deltagernes bedømmelser ved en afstemning ud fra hensyntagen til ovenstående kriterier. Både abstractet og præsentationen ved DUNK 2018 er basis for vurderingen.

Man bliver spurgt, om man vil deltage i DUNK Award 2018, når man indsender sit abstract.

_________________________________________________________________________________

Participation in DUNK Award 2018

This year too, all research communicating contributions (regardless of their presentation format) can participate in DUNK Award 2018. DUNK Award 2018 is assigned to the contribution which is based on a thoroughly conducted research project, and at the same time satisfy the following criteria:

  • The contribution relates to the conference theme
  • The contribution is substantively consistent, i.e. there is a clear common thread between the background, purpose, theory, method and results
  • The contribution is presented and discussed convincingly according to the chosen format.

The award of this year's DUNK Award is based on the participants' ratings by voting on the basis of the above criteria. Both abstract and presentation at DUNK 2018 are the basis for the assessment.

You will be asked whether you want to participate in DUNK Award 2018 when you submit your abstract.