2023

DUN-Nyt 161
22. august
 • Ikke kun førsteårsstuderende er nye

 • DUN aktuelt
  • DUN Konferencen 2024

 • SIG-aktiviteter
  • SIG: DUEL - Danske Universiteters E-Læringsnetværk
   Netværksmøde
  • SIG: DODS - Development of Doctoral Supervision
   Netværksmøde om Ph.d.-bedømmelseskriterier og om kunstig intelligens som ny aktør i ph.d.-vejledning 

 • Aktiviteter
  • Open for applications: Launching the Student Partnership Impact Award (SEDA and Jisc) 
  • Ph.d.-forsvar
  • Webinar: EDTA Speakeasy
  • Konference: Uddannelser der mærkes - Veje til studieengagement, læring og trivsel 
  • Call for papers: International Journal for Academic Development (IJAD) Trust in and through Academic Development
  • Konference: Uddannelser der mærkes - Veje til studieengagement, læring og trivsel
  • Seminar om studiemiljø
  • Call for papers: Networked Learning Conference 2024
 • Udgivelse
  • Digitale kompetencer til universitetsundervisere

DUN-Nyt 160
8. Juni
 • Det er sommer, det er sol og det er...-snart ferie! 
 • DUN aktuelt
  • Udgivelse af DUT 34: Bæredygtig Uddannelse
  • DUN har afholdt generalforsamling: Læs forpersonens, DUTs og SIG'ernes årberetninger 
  • DUN har fået ny bestyrelse
  • DUT har fået ny ansvarshavende redaktør
  • Indlæg i Altinget: 18 markante uddannelsesstemmer: Utålmodig reformiver er ineffektiv uddannelsespolitik
 • Udgivelse
  • Universitetspædagogik i oversigt. Begreber og metoder
 • Aktiviteter
  • A call for book abstracts at Cambridge Scholars Publishing
 • Jopopslag
  • Læringsdesigner til Centre for Online and Blended Learning på Københavns Universitet
  • E-læringskonsulent til Centre for Online and Blended Learning ved Københavns Universitet
  • Videnskabelig assistent med forberedelse til et 3-årigt ph.d.-forløb ved Aarhus Universitet
  • To 3-årige postdoc-stillinger ved Centre for Educational Development ved Aarhus Universitet
  • Professor at the Centre for Educational Development, Aarhus University
DUN-Nyt 159
24. Marts
 • Undervisningskultur på universitetet
 • DUN aktuelt
  • Webinar 03: Pluralisme og Problem-Based Learning - Oecon-uddannelsen på AAUBS
  • DUNK 23-programmet er nu klar med rekordmange abstracts
 • Kommende SIG-aktiviteter
  • DiP - Digital Pedagogy and Learning in Higher EducationSIG-webinar: God onlineundervisning
  • BATL - Bias Aware Teaching and Learning and TLIC - Teaching and Learning in the International ClassroomSIG-webinar: Teaching freedom in Danish and other European universities
  • DUEL - Danske Universiteters E-LæringsnetværkSIG-møde på CED, Centre for Educational Development
  • Faglig vejledning og mentoring på de videregående uddannelserSIG-møde: Udfordringer der knytter sig til vejledning i et digitalt samfund, hvor det originale individuelle produkt er forandret
  • HEPP - Higher Education Policy and PracticeSIG-webinar: Spændingsfelter i universiteters økonomistyring – i grænselandet mellem beregning og beslutning
 • Aktiviteter
  • Online course: Free massive open online course (MOOC): Contemporary Approaches to University Teaching
  • Conference: Shaping the World of Change – Higher Education as a Key Enabler
  • Conference: TAL2023: Teaching for Active Learning
DUN-Nyt 158
23. Februar
 • Hvordan bliver du stærkere?
 • DUN aktuelt
  • DUN Webinar 02: How do ideals, norms, and practices in teaching contribute to excluding students?
  • DUN Webinar 03: Pluralisme og Problem-Based Learning - Oecon-uddannelsen på AAUBS 
  • Du kan godt nå det... DUN Konferencen 2023
  • DUNs Generalforsamling 2023
 • Nyt fra DUT
  • Skriv og publicer i Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift
 • Kommende SIG-aktiviteter
  • DiP - Digital Pedagogy and Learning in Higher Education
   Onsite DiP+CHEF seminar and workshop: Speculation: designing digital futures for higher education - with Professor Siân Bayne, University of Edinburgh
  • Uddannelsesudvikling af videregående uddannelser
   Udviklingsworkshop: Curriculumudvikling - Aktører og indsatser i udvikling af uddannelser. Fra praksis til helikopterperspektiv - og måske endda udvikling af en guide?
  • UNIEN - Universiteternes Innovations- og Entreprenørskabspædagogiske Netværk
   Seminar: Hvor befinder I&E sig på universiteterne lige nu – og hvordan kan efteruddannelse i I&E se ud?
  • DiP - Digital Pedagogy and Learning in Higher Education
   Ekskursion: DiP på tur til DiPpede rum 2: Innovationsrum og rum for innovation
 • Publication
  • Digital strategies in UK higher education: making digital mainstream today
 • Aktiviteter
  • Seminar: How to heighten students’ engagement in writing and how do we work with it in teaching, supervision, exams, and feedback?
DUN-Nyt 157
18. Januar
 • Hvordan kan kunstig intelligens understøtte studerendes læring på universiteterne?
 • DUN aktuelt
  • DUN Webinar 01: Emotionelt arbejde og læring i asynkron peer-feedback
  • Brug tiden i januar på noget godt: Indsend dit bidrag til DUN Konferencen 2023
  • Call for papers til DUT 36: Læringsmiljøer: Relationer & Rammer
 • Kommende SIG-aktiviteter
  • BATL - Bias Aware Teaching and Learning og 
   TLIC - Teaching and Learning in the International Classroom
   Workshop: Intercultural Dynamics
  • DiP - Digital Pedagogy and Learning in Higher Education
   Online SIG-møde: Nytårs-DiP + NorDiP informationsmøde
  • DiP - Digital Pedagogy and Learning in Higher Education 
   Onsite DiP+CHEF seminar and workshop: 
   Speculation: designing digital futures for higher education - with Professor Siân Bayne, University of Edinburgh
  • Uddannelsesudvikling af videregående uddannelser
   Udviklingsworkshop: Curriculumudvikling - Aktører og indsatser i udvikling af uddannelser. Fra praksis til helikopterperspektiv - og måske endda udvikling af en guide?
 • Aktiviteter
  • Webinars: 3 Webinars hosted by The International Society for the Scholarship of Teaching and Learning, ISSOTL
  • Conference: STEM Continuous Professional Development at European Universities - Final Conference
 • Call for Proposals from Website Designers
  • ICED website redevelopment