2023

DUN-Nyt 157
18. Januar
 • Hvordan kan kunstig intelligens understøtte studerendes læring på universiteterne?
 • DUN aktuelt
  • DUN Webinar 01: Emotionelt arbejde og læring i asynkron peer-feedback
  • Brug tiden i januar på noget godt: Indsend dit bidrag til DUN Konferencen 2023
  • Call for papers til DUT 36: Læringsmiljøer: Relationer & Rammer
 • Kommende SIG-aktiviteter
  • BATL - Bias Aware Teaching and Learning og 
   TLIC - Teaching and Learning in the International Classroom
   Workshop: Intercultural Dynamics
  • DiP - Digital Pedagogy and Learning in Higher Education
   Online SIG-møde: Nytårs-DiP + NorDiP informationsmøde
  • DiP - Digital Pedagogy and Learning in Higher Education 
   Onsite DiP+CHEF seminar and workshop: 
   Speculation: designing digital futures for higher education - with Professor Siân Bayne, University of Edinburgh
  • Uddannelsesudvikling af videregående uddannelser
   Udviklingsworkshop: Curriculumudvikling - Aktører og indsatser i udvikling af uddannelser. Fra praksis til helikopterperspektiv - og måske endda udvikling af en guide?
 • Aktiviteter
  • Webinars: 3 Webinars hosted by The International Society for the Scholarship of Teaching and Learning, ISSOTL
  • Conference: STEM Continuous Professional Development at European Universities - Final Conference
 • Call for Proposals from Website Designers
  • ICED website redevelopment