2018

DUN-Nyt nr. 113

19. december

 • Med ført hånd
 • Reminder: Bidrag til DUN Konferencen 2019
 • Anbefaling af artikel fra DUT 21, 2016: Stillingsstrukturens betydning for samspillet mellem forskning og undervisning
 • Jobopslag: Akademisk medarbejder vedr. studiekompetence og uddannelseskompetence
 • Job: JD for Educational Developer (Learning and Teaching)

DUN-Nyt nr. 112
28. november

 • Dansk Folkeparti giver håb - Til os der mener, at 7-trinsskalaen er skandaløs
 • The 23rd volume of The International Journal for Academic Development, IJAD, has now been released by ICED
 • Invitation to participate in Blended Learning Expert Research
 • Indlæg i Forskerforum: Digitale læremidler – et disrupted felt
 • Konference: Uddannelse, karriere og køn
  - kønsbalance fra studievalg til arbejdsmarked
 • Jobopslag:
  • Prorektor for Uddannelse og Viden
  • 1-2  pædagogiske konsulenter i universitetsdidaktik
  • 2 ph.d.-stipendiater
  • Associate Professor of Science Education - three year position
  • Postdoc position with a special focus on Faculty Development in Higher Education in the Digital Age

DUN-Nyt nr. 111
5. november

 • Gode studerende
 • Kommende SIG-aktiviteter (åbent for alle):
  • SIG-møde: Faglig vejledning og mentoring på de videregående uddannelser
  • SIG meeting: Teaching and Learning in the International Classroom, TLIC
  • ​SIG-møde: Førsteårspædagogik
  • SIG meeting: New SIG: Bias Aware Teaching and Learning, BATL - Online SIG meeting (Skype) 
 • DUN Centerledermøde
 • Opening of DTU Entrepreneurship
 • Canadian Educational Developers Caucus, EDC Conference:
  • Positive Resilience and the Future of ED(C)
 • 4th International Conference on Developments in Doctoral Education & Training: Examining the impact of structured training programmes
 • Ny publikation: Et bedre første år

DUN-Nyt nr. 110
9. oktober

 • Nyhedsartikel i Altinget.dk: Gode kontrakter skal sikre effektiv læring på universiteterne
 • Pressemeddelelse fra EVA: Hver 3. nye studerende savner feedback
 • Kommende SIG-aktiviteter (åbent for alle):
  • SIG-møde: Universiteternes Innovations- og Entreprenørskabspædagogiske Netværk, UNIEN
  • SIG-møde: Faglig vejledning og mentoring på de videregående uddannelser
  • SIG meeting: Teaching and Learning in the International Classroom, TLIC
 • Forskningscenter RUC-PPL: Invitation til lancering og reception
 • Udskiftning i DUT-redaktionen

DUN-Nyt nr. 109
14. september 

 • DUN er et netværk
 • DUN Konferencen 2019
 • SIG-møde i Førsteårspædagogik
 • Symposium: Digitalisation, Education And Design: The role of the teacher
 • Nyt tidsskrift: Postdigital Science and Education
 • 1.027 forskningsbidrag er modtaget!
 • Bestyrelsen anbefaler en artikel fra DUT: Danske studieledere står ved en kritisk skillevej
 • Jobopslag: 2 lektorer inden for de videregående uddannelsers didaktik

DUN-Nyt nr. 108
24. august 

 • Velkommen tilbage fra en solrig sommerferie!
 • DUN bliver vært for 2024 ICED Conference 
 • Udgivelse: Educational Development Guide Series (ED Guides)
 • Nyt fra ICED:
  • Hvad optager internationale universitetspædagogiske netværk lige nu?
  • Call for Reviewers: International Journal for Academic Development
  • Call for Proposals: International Journal for Academic Development
 • Nyt fra DUT:
  • Nu bliver det lettere at sende en artikel til DUT
  • Nyt medlem af DUTs redaktion

DUN-Nyt nr. 1075. juli 

 • Bevar studienævnenes kompetence og ansvar
 • Reminder: Call for Papers til DUT 26
 • Conference: Designing for learning in a networked world
 • Conference: Blended and online Learning: Changing the Educational Landscape
 • Konference: TAL2018 - Teaching for Active Learning
 • Cementen skal kvalitetstjekkes

DUN-Nyt nr. 106
8. juni

 • Forskningssiden er i luften!
 • Nye vilkår for SIG'erne
 • SIG-møde i Teaching and Learning in the International Classroom
 • SIG-møde i DoDS -Development of Doctoral Supervision:
  Systematisk videns- og erfaringsudveksling på tværs af institutioner i DK. Fokus er på undervisning, udvikling og forskning i ph.d.-vejledning
 • SIG-møde i UNIEN:
  Når entreprenørskabsundervisning bliver obligatorisk
 • Bestyrelsen anbefaler en artikel fra DUT
 • Job: Co-editor position for the International Journal for Academic Development (IJAD)

DUN-Nyt nr. 105
16. maj

 • Mellem gode intentioner og virkelighed
 • Kommende SIG-aktiviteter
 • Symposium: How might we...? Imagining and designing for education the day after tomorrow
 • PhD Course: Qualitative Methodologies in Science Education
 • Conference: Nordic-Baltic Network for Educational Developers 10th Meeting
 • Conference: Higher Education in the Nordic Region. Current Priorities and Future Challenges​
 • Nyt redaktionsmedlem i DUT
 • Jobopslag: Pædagogisk konsulent
 • Jobopslag: Læringskonsulent med fokus på faglig vejledning

DUN-Nyt nr. 104

24. april

 • Akademisk diversitet på kandidatstudierne
 • Workshop i SIG: Pædagogisk praksis i IT-medieret læring
 • Møde i Førsteårspædagogik
 • Datoændring til UNIEN-arrangement: Når entreprenørskabsundervisning bliver obligatorisk
 • Seminar: Enhancing interdisciplinary teaching and research collaboration: Two tools shared and compared
 • Midler fra Danmarks Frie Forskningsfond
 • Pressemeddelelse fra EVA: Studerende med størst behov deltager mindst i undervisning i studieteknik

DUN-Nyt nr. 103

23. marts

 

 • De studerende kan og vil - hvis de får lov til det!
 • SIG Eksamen: Workshop: Evaluering og læring - om formativ og
  summativ brug af evalueringer og deres konsekvenser for studerendes læring
 • SIG UNIEN: To arrangementer
 • Konference: TAL2018 - Teaching for Active Learning
 • Konference: EADTU
 • Pressemeddelelse: Nye målsætninger for de videregående uddannelser skal geare
  os til fremtiden
 • Udgivelse: Videnskabelse på universitetet
 • Job opportunities in foregin countries!

DUN-Nyt nr. 102
2. marts

 • Er der nogen, der tænker på at kigge efter Humboldt, når eksamen er overstået?
 • HUSK! Tilmelding til DUN Konferencen 2018
 • Udgivelse: Skriv Og Skriv
 • INDsigt seminar: Når studerende går i laboratoriet
 • Konference: The Nordic-Baltic Network for Educational Developers' 10th meeting
 • Paneldiskussion: Study intensity and the new ideal student?
 • Bestyrelsen anbefaler en artikel fra DUT
 • Jobopslag: Postdoctoral Researchers i Columbia

DUN-Nyt nr. 101

9. februar

 • Peer feedback kan hjælpe med at reducere usikkerheden
 • Udgivelse: Student Development Dialogue
 • Udgivelse: Ny udgave af Studiehåndbogen
 • Read the 22nd volume of The International Journal for Academic Development, IJAD
 • EARLI SIG-24 Meeting: Researcher Education and Careers
 • Call for Proposals: ISSOTL18 Conference - Towards a Learning Culture
 • Jobopslag: 5 jobs i Finland

DUN-Nyt nr. 100

25. januar 

 • Vidensbaseret undervisningsudvikling - DUNK 2018 venter forude
 • Bevillingen fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse 
 • SIG-møde: Førsteårspædagogik
 • Temadag: Fremtidens lærebøger på universiteterne
 • Konference: Creating Knowledge
 • Call for Proposals: EAIR 40th Annual Forum, Budapest 2018​
 • Kommentar: Hvordan forventningsafstemmer vi succesfuldt?
 • Jobopslag: Medarbejder til universitetspædagogisk kompetenceudvikling af undervisere