2019

DUN-Nyt 124
   17. december

 • Underviseren i centrum
 • New SIG: HEPP - Higher Education Policy and Practice
 • New publication: Revisiting the idea of the university
 • Kommende SIG-aktiviteter: 
  • Open meeting in the SIG: TLIC - Teaching and learning in the International Classroom
  • Åbent møde i SIG'en: Faglig vejledning og mentoring på de videregående uddannelser
 • Aktiviteter:
  • Ph.d.-forsvar v/ Signe Skov, RUC: Hvad er en ph.d.-afhandling?
  • Bogkonference om transfer i uddannelsessystemet: Designing for situated knowledge transformation
  • Online webinar: Towards a new academic activism
  • Call for Papers: European First Year Experience Conference 2020
 • Anbefaling af artikel fra DUT 27, 2019: DUT Guide: Peer-Feedback
 • Jobopslag: Specialkonsulent til pædagogisk udvikling og e-læring til Det Tekniske Fakultet, SDU

DUN-Nyt 123
     29. november

 • Pædagogik med holdning og handling
 • Den 1. januar 2020 får Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, DUT, ny ansvarshavende redaktør
 • Kommende SIG-aktiviteter:
  • Åbent møde i SIG'en UNIEN
  • Åbent møde i SIG'en DUEL
  • Åbent møde i SIG'en Førsteårspædagogik
  • Open workshop and meeting in the SIG Teaching and Learning in the International Classroom
 • Call for Proposals, Special Issue (2021): International Journal for Academic Development, IJAD
 • Aktiviteter:
  • Videns- og udviklingsworkshop: Studerendes akademiske digitale kompetencer
  • Conference ICED 2020 - The Future-Ready Graduate 2nd Call now open
  • Praxis Symposium III - An international symposium on praxis in higher education
  • Call for abstracts: Philosophy and Theory of Higher Education Conference 2020
   'Universities under siege?'
 • CHEF talks December: Geographies of internationalisation
 • Job: Two Fully-funded PhD studentships for Higher Education Research

DUN-Nyt 122
    25. oktober

 • Tværfaglighed er svaret
 • DUN Konferencen 2020: Underviseren i centrum
 • DUT 27 publiceret: Læringsrum
 • Udgivelse: Det lærende menneske
 • Udgivelse: Knowledge and the University
 • Published: The journal of Philosophy and Theory in Higher Education, PTHE
 • Kommende SIG-aktiviteter:
  • Open workshop in the SIG Bias Aware Teaching and Learning, BATL
  • Åbent møde i SIG'en Faglig vejledning og mentoring på de videregående uddannelser
  • Åbent møde i SIG'en Læring i Laboratorie- og Feltarbejde
  • UNIEN bidrager på TAL-konferencen
  • Møde i SIG'en UNIEN
  • Møde i SIG'en Førsteårspædagogik
 • Aktiviteter:
  • Konference: Faglig udvikling i professionelle netværk
  • Call for proposals: Hong Kong Continuing Professional Development International Conference 2020 for English teaching professionals worldwide
  • Conference now open for registration: ICED 2020 - The Future-Ready Graduate
  • The 7th International Academic Identities Conference: The Meaningful University, Exploring Contemporary Complexities and Challenges - and working towards what matters
  • Call for papers: Research on higher education
 • CHEF talks in November:
  • The Rationality of Academic Freedom
  • Democracy, Bildung and Play: Aesthetic Matters in Education
  • Learning and supervision in project-based doctoral education

DUN-Nyt 121
    13. september

 • Susan, Robert og alle de andre studerende
 • Uddeling af underviserpriser i foråret 2020
 • DUN Konferencen 2020: Underviseren i centrum
 • Kommende SIG-aktiviteter:
  • Åbent møde i SIG'en Førsteårspædagogik
  • Åbent møde i SIG'en Eksamen og eksamensformer i forskningsbaserede uddannelser
  • Åbent møde i SIG'en UNIEN
  • Open workshop in the SIG Bias Aware Teaching and Learning, BATL
  • Åbent møde i SIG'en Faglig vejledning og mentoring på de videregående uddannelser
 • First call for ICED 2020 conference submissions is now open
 • Aktiviteter:
  • Seminar: Internationalization Opportunity or Threat
  • Open reading group on Gert Biesta and PPL: What is the educational task?
  • Conference: Critical Perspectives on Agency and Social Justice in Transitions and Career Development
  • INDsigt-seminar: Big data i videnskab og samfund
 • CHEF talks:
  • Digital literacy in Higher Education: a moving landscape
  • What is ‘dannelse’ (Bildung)?
 • Call for papers til DUT 29
 • Anbefaling af artikel fra DUT 22, 2017

DUN-Nyt 120 
16. August

 • “It is all in the attitude!"
 • Mød den nye DUN-bestyrelse
 • Nyt fra DUTNy SIG: Læring i laboratorie- og feltarbejde
  • DUT-redaktionen får nye medlemmer
  • DUT-Guides formidler praksisnære råd
 • Udgivelse: Skriv lærebøger
 • Kommende SIG-aktiviteter:Conference: Identity, Agency and Choice – personal approaches to researcher development
  • Åbent møde i SIG'en UNIEN: Innovationsbegrebets rolle i entreprenørskabsundervisningen – definitioner og snitflader
  • Åbent møde i SIG'en Førsteårspædagogik
  • Første møde i SIG'en Læring i laboratorie- og feltarbejde
 • Jobopslag: 
  • ​​Konsulent med fokus på digitalt understøttet læring
  • Postdoc in Science Education
  • Two PhD positions for the research project Fighting for e/quality: Comparative ethnographies of new student movement
  • Dual PhD degree position in higher education

DUN-Nyt 119
19. Juni

 • ”Fremtidens” meritering
 • Nyt kompetencecenter på AAU:
  Center for Digitalt Understøttet Læring
 • Seminar på RUC:
  Virtual Reality, Learning and Experience
 • Call for Papers:
  12th International Networked Learning Conference
 • Jobopslag:
  ​Co-editor position for the International Journal for Academic Development, IJAD

DUN-Nyt 118
10. Maj

 • Undervisningsvideo – et eksempel
 • SIG-møder på DUN Konferencen 2019
 • Åbent seminar: 
  Evaluating Learning in Higher Education
 • CHEF-møder i juni (også online)
 • Final conference:
  From Experience to Expertise - Educational Quality at Universities for inclusive international Programmes
 • ICED 2020 Conference: The Future-Ready Graduate
 • Anbefaling af artikel fra DUT 21, 2016

DUN-Nyt 117
9. April

 • Prisen for goderne
 • DUT 26 er udkommet: Fra data til beslutninger
 • DUN Konferencen 2019 udvidet: 4 ledige pladser
 • Kommende SIG-aktiviteter:
  • ​​SIG-møde: Danske Universiteters E-læringsnetværk, DUEL: 
   Digitale komtetencer for undervisere
  • Fælles SIG-møde med internationalt besøg (Faglig vejledning og mentoring på de videregående uddannelser samt DODS - Development of Doctoral Supervision): 
   Rethinking doctoral supervision (again) - Mobilising new practices and affects
 • Workshop:
  Introduktion til EQUiiP - kompetenceudvikling til pædagogiske konsulenter, ledere og undervisere der arbejder med internationalisering af uddannelser
 • CHEF Lunch Talks in May - present and online
 • Call for Abstracts:
  TAL2019 konferencen: Aktiverende undervisning og aktiv læring - Employability
 • Call for Papers:
  Students in Changing Higher Education Landscapes

DUN-Nyt 116
15. marts

 • Kan vi afhjælpe de studerendes stress?
 • Kommede SIG-aktiviteter:
  • SIG-møde: Førsteårspædagogik - Faglige introforløb og studerendes læringsrefleksioner
  • New SIGs first meeting: Bias Aware Teaching and Learning, BATL​
 • Ny udgivelse: God vejledning af specialer, bacheloropgaver og projekter
 • Høring på Christiansborg: Bedre optagelsessystem på vej
 • CHEF Lunch Talks in April - present and online
 • Call for papers: Högre Utbildning
  Education and learning for sustainable development in higher education​
 • Call for papers:
  The sixth Summer School on Higher Education 2019
  – Methods and approaches in higher education research

DUN-Nyt 115
22. februar

 • Hvilke studerende skaber vi?
 • DUN Konferencen 2019:
  59 godkendte abstracts og allerede 97 tilmeldte! Skal du med?
 • Åbent møde i SIG'en Førsteårspædagogik:
  Faglige introforløb og studerendes læringsrefleksioner
 • Lunch Talks på Center for Higher Education Futures, DPU
 • Call for Abstracts:
  Praxis Symposium on Praxis in Higher Education
  - With a Focus on the Nordic Context
 • Anbefaling af artikel fra DUT 22, 2017

DUN-Nyt 114

17. januar

 • 10 minutters-reglen
 • Udgivelse: Kollektiv Akademisk Vejledning - Fra forskning til praksis
 • INDsigt-seminar: Målrettet bachelor-undervisning i ansvarlig forskningspraksis og god 
  studiepraksis
 • Jobopslag: Postdoc til en 1-2 årig stilling vedrørende køn og evaluering