Præsentationsformater

 

In English below

 

Konferenceformat og målgrupper:

DUN har en ambition om at tiltrække en række forskellige målgrupper: forskere, undervisere og ledere (prodekaner, studieledere, programansvarlige og ledere af pædagogiske udviklingscentre). For at tilgodese alle målgrupper på en hensigtsmæssig måde tilrettelægges programmet med følgende typer af sessioner:

Workshops: "Praksis i undervisningen". Undervisere kan dele og diskutere deres undervisning eller mindre udviklingsprojekter. Abstract kan indsendes fra en enkelt underviser eller fra en mindre gruppe sammen.

Symposier: "Forskning i universitetspædagogik". Abstract kan indsendes som individuelle papers eller flere sammen om et givent emne i et helt symposium.

Roundtables: "Strategisk ledelse og uddannelsesudvikling". Ledere (og andre interesserede) kan indsende abstract til emne og organisering af et roundtable.

Posters: Alle målgrupper kan indsende abstracts til posters.

De fire formater er nærmere beskrevet her.

Alle abstracts bliver fagfællevurderet (double blind).

On-line publikation: På baggrund af de indsendte abstracts vil en række deltagere blive inviteret til at indsende en kort artikel. Publikationen skal fokusere på konferencens tema samt repræsentere de forskellige målgrupper. UPNet, Aarhus Universitet, som har ansvaret for tilrettelæggelsen af DUNK 2015, afgør, hvem der inviteres.

 

 

In English

 

Conference format and participants:

It is DUN’s ambition to attract a range of different participant groups: researchers, teachers, university leaders and decision makers (vice deans for education, programme directors, leaders of educational development centres, etc.). In order to accommodate all participant groups in an adequate way, the programme will comprise the following types of sessions:

Workshops: Teaching practice. Teachers can share and discuss their teaching and (relatively small) development projects. Abstracts may be submitted by one teacher or a small group of teachers.

Symposia: Research in university pedagogy. Abstracts may be submitted as individual papers or as a group of papers for a whole symposium. 

Roundtables: Strategic leadership and educational development. University leaders, directors and other interested parties may submit an abstract on the topic and organization of a roundtable.

Posters: All participants may submit abstracts for a poster.

The four conference formats are described here

All abstracts will be peer reviewed (double blind).

On-line publication. Based on an evaluation of the abstracts submitted and accepted, a group of participants will be invited to submit a short article for an online publication. The publication will focus on the conference theme and showcase the work of different participant groups. UPNet at Aarhus University, the organisation in charge of the 2015 conference, will decide who will be invited to submit a paper for the online publication.