Tilmelding og pris

 

In English below

Pris: 2100 kr.

Deltagergebyret dækker konferencemateriale samt overnatning og fuld forplejning på Munkebjerg Hotel d. 6.-7. maj 2015.

 

Tilmelding:

Tilmeldingsfristen var den 27. marts.

Ønsker du at blive tilmeldt, er du velkommen til at henvende dig til dun@dun-net.dk 

 

Framelding:

Ved framelding inden deadline: Frameldingen sker uden beregning. Eventuelle afbud skal meddeles til DUN-sekretariatet i så god tid som muligt.

Ved senere afbud, indtil 14 dage før arrangementets start: Der opkræves 50 % af tilmeldingsgebyret. Pladsen kan dog – uden gebyr - overgives til en anden deltager, såfremt vedkommende er indenfor målgruppen.

Ved afbud senere end 14 dage før arrangementets start: Der opkræves 100 % af tilmeldingsgebyret. Pladsen kan dog – uden gebyr - overgives til en anden deltager såfremt vedkommende er indenfor målgruppen.

Framelding skal ske til dun@dun-net.dk

 

 

In English

 

Price and registration

The participant fee of DKK 2100 covers conference materials as well as accommodation and all meals 6-7 May 2015.

Deadline for registration was 27 March. If you want to participate, you are welcome to contact dun@dun-net.dk

 

Deregistration:

Before deadline: Deregistration is free of charge and must be notified to the DUN Secretariat as soon as possible.

If you deregistrate later, until 14 days prior to the event: an amount of 50 % of the registration fee will be charged. Notice: another participant may replace you – free of charge.

For deregistration later than 14 days prior to the event: an amount of 100 % of the registration fee will be charged. Notice: another participant may replace you – free of charge.

Deregistration must be made to dun@dun-net.dk