DUTs redaktion

Kontakt DUTs redaktion

  • Er du I tvivl om udgivelsesprocessen?
  • Ønsker du at diskutere din idé til en artikel?
  • Har du spørgsmål vedr. arbejdet i Statsbibliotekets Open Journal System (OJS)?
  • Har du mere overordnede spørgsmål omkring DUT?

Send en mail til redaktionen på dut@dun-net.dk eller kontakt en fra redaktionen direkte.

DUTs redaktion modtager også gerne løse tanker og forslag. 

 Katrine Lindvig 002

Katrine Lindvig
Københavns Universitet
Institut for Medier, Erkendelse og Formidling/
Institut for Naturfagenes Didaktik

Ansvarshavende redaktør
 

Kontakt
Mail katrine.lindvig@hum.ku.dk
Telefon 2980 3849

 

Rie Troelsen 2 Rie Troelsen
Syddansk Universitet
SDU Universitetspædagogik
Kontakt 
Mail  riet@sdu.dk
Telefon  6550 9610
Lotte Dyhrberg Oneill Lotte Dyhrberg O'Neill
Syddansk Universitet
SDU Universitetspædagogik
Kontakt   
Mail  
ldo@sdu.dk   
Telefon  
6550 3338
Kamilla Pedersen  Kamilla Pedersen

Aarhus Universitet
Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser

Kontakt   
Mail  kamilla@cesu.au.dk  
Telefon 2623 8510
Sskov Signe Skov
Roskilde Universitetscenter

Institut for Mennesker og Teknologi
Forskningscenter for Problemorienteret Projektlæring

Kontakt
Mail sskov@ruc.dk
Telefon 4674 3240
Ulla Bergen Ulla Bergen
Copenhagen Business School

Teaching & Learning

Kontakt
Mail ub.tl@cbs.dk
Telefon 3815 2782