DUTs redaktion

Kontakt DUTs redaktion

  • Er du I tvivl om udgivelsesprocessen?
  • Ønsker du at diskutere din idé til en artikel?
  • Har du spørgsmål vedr. arbejdet i Statsbibliotekets Open Journal System (OJS)?
  • Har du mere overordnede spørgsmål omkring DUT?

Send en mail til redaktionen på Link Arrow dut@dun-net.dk eller kontakt en fra redaktionen direkte.

DUTs redaktion modtager også gerne løse tanker og forslag. 

Lotte febr 2022 red 2.jpg Lotte Dyhrberg O'Neill
Syddansk Universitet
SDU Universitetspædagogik

Ansvarshavende redaktør
Kontakt   
Mail  
ldo@sdu.dk   
Telefon  
6550 3338
Kasper A Soerensen

Kasper Anthon Sørensen
Roskilde Universitet
Forskningscenter for Problemorienteret Projektlæring

Kontakt
Mail  kanthon@ruc.dk
Telefon  4096 8613 
Ole Eggers Bjaelde3 Ole Eggers Bjælde

Aarhus Universitet
Centre for Educational Development - CED - Undervisningsudvikling   

Kontakt
Mail  oeb@au.dk 
Telefon  2635 0766
Ulla Bergen Ulla Bergen
Copenhagen Business School

Teaching & Learning

Kontakt
Mail  ub.tl@cbs.dk
Telefon  3815 2782
Lotte Rienecker 20212 Lotte Rienecker
Universitetspædagogisk konsulent
Freelance
Kontakt
Mail  lrienecker@gmail.com
Telefon  2042 5362
Rikke Toft Noergaard

Rikke Toft Nørgård
Aarhus Universitet
DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse      

Kontakt
Mail
  rtoft@edu.au.dk
Telefon  2046 6756
Maria Hvid Stenalt

Maria Hvid Stenalt
Københavns Universitet
Institut for Naturfagenes Didaktik

Kontakt
Mail
  
mhs@ind.ku.dk
Telefon  3532 2491

Tina Bahrenscheer

Tina Elisabeth Bahrenscheer
DTU Learning Lab
Office for Study Programmes and Student Affairs

Kontakt
Mail  tien@llab.dtu.dk
Telefon  4092 0099