DUTs redaktion

Kontakt DUTs redaktion

  • Er du I tvivl om udgivelsesprocessen?
  • Ønsker du at diskutere din idé til en artikel?
  • Har du spørgsmål vedr. arbejdet i Statsbibliotekets Open Journal System (OJS)?
  • Har du mere overordnede spørgsmål omkring DUT?

Send en mail til redaktionen på dut@dun-net.dk eller kontakt en fra redaktionen direkte.

DUTs redaktion modtager også gerne løse tanker og forslag. 

Katrine Lindvig 002

Katrine Lindvig
Københavns Universitet
Institut for Naturfagenes Didaktik

Ansvarshavende redaktør
 

Kontakt
Mail  katrine.lindvig@ind.ku.dk
Telefon  2980 3849

 

Rie Troelsen 2 Rie Troelsen
Syddansk Universitet
SDU Universitetspædagogik
Kontakt 
Mail  riet@sdu.dk
Telefon  6550 9610
Lotte Dyhrberg Oneill Lotte Dyhrberg O'Neill
Syddansk Universitet
SDU Universitetspædagogik
Kontakt   
Mail  
ldo@sdu.dk   
Telefon  
6550 3338
Kamilla Pedersen  Kamilla Pedersen

Aarhus Universitet
Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser

Kontakt   
Mail  kamilla@cesu.au.dk  
Telefon  2623 8510
Ole Eggers Bjaelde3 Ole Eggers Bjælde

Aarhus Universitet
Science & Technology Learning Lab

Kontakt
Mail  oeb@stll.au.dk 
Telefon  2635 0766
Sskov Signe Skov
Roskilde Universitetscenter

Institut for Mennesker og Teknologi
Forskningscenter for Problemorienteret Projektlæring

Kontakt
Mail  sskov@ruc.dk
Telefon  4674 3240
Ulla Bergen Ulla Bergen
Copenhagen Business School

Teaching & Learning

Kontakt
Mail  ub.tl@cbs.dk
Telefon  3815 2782