Bestyrelsen

Bestyrelse

Soeren Smedegaard Bengtsen2   

Søren Smedegaard Bengtsen
Aarhus Universitet

Forperson
Kontaktperson ICED
Kontakt til centerlederne

Kontakt
Mail  ssbe@edu.au.dk
Telefon  2046 7019

Christina Juul Jensen   

Christina Juul Jensen 
Københavns Universitet

Næstforperson
DUNK 25 planlægningsgruppe

Kontakt
Mail  cjj@samf.ku.dk
Telefon  3532 4538 

Ditte Strunge Sass 2   


Ditte Strunge Sass
Danmarks Tekniske Universitet

Internationalt arbejde
SIGer - Specielle Interesse-Grupper

Kontakt
Mail disas@dtu.dk

Donna Hurford   

Donna Hurford
Syddansk Universitet 

Webinarer
DUN-net.dk

Kontakt
Mail  dhu@sdu.dk                
Telefon  2117 7861

Marie Larsen Ryberg 2   


Marie Larsen Ryberg
Københavns Universitet

Internationalt arbejde
Webinarer

Kontakt
Mail  
mlr@ind.ku.dk

Merethe Hollen   

Merethe Hollen
Aalborg Universitet

DUNK 25 planlægningsgruppe
Kontakt
Mail  mkjh@iaspbl.aau.dk
Telefon  2274 4454 

Nikolaj Stegeager Pds 600X800

Nikolaj Stegeager
Aalborg Universitet

Internationalt arbejde
Kasserer
Nyhedsbrevet DUN-nyt
SoMe

Kontakt
Mail  
nikolaj@ikl.aau.dk
Telefon  9940 9781  

Rikke Toft Noergaard1jpg   

Rikke Toft Nørgård
Aarhus Universitet

DUT - Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift
Internationalt arbejde
Webinarer

Kontakt
Mail  rtoft@edu.au.dk
Telefon  2046 6756

Udklip


Sidsel-Marie Winther Prag
Copenhagen Business School

Webinarer
DUNK 25 planlægningsgruppe
Kontakt
Mail  swp.tl@cbs.dk
Telefon  4185 2660


Suppleanter

   
Billede1   


Karl-Heinz Pogner
Copenhagen Business School

SIGer - Specielle Interesse-Grupper
Kontakt
Mail  kp.msc@cbs.dk
Telefon  3815 3156

 

Soeren Davidsen   


Søren Davidsen
Københavns Universitetsbibliotek

DUNK 25 planlægningsgruppe
Kontakt
Mail sdav@kb.dk