DUN Conference 2017

Time: May 30 - 31, 2017 
Venue: Link Arrow Vingsted hotel og konferencecenter

In Danish below

Students – co-creators, co-teachers, co-researchers

International research shows that students’ influence on their teaching is of crucial importance for their engagement, work effort and learning. With this knowledge in mind, several educations in Denmark and internationally are increasing their focus on content of learning, where students in different ways are involved as co-creators of the teaching and their educational process as a whole; among other things, with the use of co-creation strategies such as Peer Feedback, Peer Assessment, Learner Led Teaching and Students as Partners. To involve students to a greater extent in the teaching means an increased focus on learning as co-created between teachers and students in research and in practice. To understand students as co-creators, co-teachers and co-researchers means that the students can be seen as symbolic capital for the universities and for society; as talents, as a knowledge reserve and as a resource, which can contribute with ideas to co-create the future’s teaching with advantage for those involved.   

The conference’s keynote speakers argue that the future’s teaching to a greater extent will be co-created in collaboration between teachers and students. The keynote speakers and the sessions of the conference addresses the idea that co-creation makes teaching more engaging, effective and rigorous and that Faculty can draw on student insights not only through collecting student responses but also through collaborating with students to study and design teaching and learning together.

The universities must in between learn from each other, when we have to cultivate and implement new co-creating forms of teaching- and learning. At DUN Conference 2017, you can contribute by showing other interested in university pedagogy how you collaborate with students by submitting an abstract for a session presentation at the conference. You can also participate in the debate at the conference by signing up for DUNs conference May 30-31, 2017.

Looking forward to seeing you!

___________________________________________________________________________________


Students – co-creators, co-teachers, co-researchers

International forskning viser, at de studerendes indflydelse på undervisningen er af afgørende betydning for deres engagement, arbejdsindsats og læring. Med denne viden in mente er der ved flere uddannelser i Danmark og internationalt tiltagende fokus på læringsformer, hvor studerende på forskellig vis inddrages som co-creators af undervisningen og deres uddannelsesproces som helhed; dette bl.a. med brug af samskabelsesstrategier som Peer Feedback, Peer Assessment, Learner Led Teaching og Students as Partners. At inddrage studerende i højere grad i undervisningen betyder et øget fokus på læring som samskabt mellem undervisere og studerende i forskning og i praksis. At forstå studerende som co-creators, co-teachers and co-researchers betyder, at studerende kan anskues som symbolsk kapital for universiteterne og for samfundet; som talenter, en vidensreserve og en ressource, der kan bidrage med ideer til at samskabe fremtidens undervisning til gavn for alle involverede.

Konferencens keynotespeakers argumenterer for, at fremtidens undervisning i højere grad samskabes i samarbejde mellem undervisere og studerende. De to keynote speakers og sessionerne på konferencen adresserer ideen, at co-creation gør læring mere engagerende, effektiv og konsekvent, og at fakultetet kan trække på de studerendes indsigt; ikke kun ved at indsamle respons fra eleverne, men også gennem samarbejde med studerende at undersøge og designe undervisning og læring sammen.

Universiteterne imellem må vi lære af hinanden, når vi skal opdyrke og implementere nye samskabende undervisnings- og læringsformer. På DUNK17 kan du bidrage ved at vise andre universitetspædagogiske interesserede, hvordan du arbejder sammen med studerende ved at indsende et abstract til en sessionsfremlæggelse på konferencen. Du kan også deltage i debatten på konferencen ved at tilmelde dig DUNs konference 30.-31. maj 2017.

Vel mødt!