UNIEN seminar om krydsfeltet mellem curriculære og ekstracurriculære I&E aktiviteter

Traditionelt har universiteternes studenterrettede aktiviteter indenfor innovation og entreprenørskab (I&E) altid haft både et curriculært og et ekstracurriculært ben at stå på. Pointgivende kurser har været kombineret med forskellige former for aktiviteter til inspiration og støtte for iværksætteri.

Men vilkårene for at arbejde med I&E gennem ekstracurriculære aktiviteter har ændret sig i løbet af 2014. Med studiefremdriftsreformens krav til fuldtidsstudieaktivitet er der skabt en barriere for, at de studerende kan realisere deres iværksætterdrømme, mens de stadig er under uddannelse. Hermed mister universiteterne en væsentlig kilde til at fremme den mere entreprenørielle og samfundsrelevante kultur som efterspørges af det politiske system. Og vores kreative studerende mister en mulighed for at realisere sig selv og deres ideer.

På den baggrund er flere universiteter begyndt at integrere aktiviteter, der tidligere var ekstracurriculære, i egentlige uddannelsesprogrammer. Etablering af talentprogrammer har også åbnet en mulighed for at anerkende ekstracurriculære aktiviteter på eksamensbeviset. Der er således opbrud i tidligere tiders opfattelse af, hvad der hører til inden for rammerne af den formelle uddannelse, og hvad der hører til udenfor.

Formålet med dette seminar er at bidrage til vidensdeling på tværs af de danske universiteter gennem at belyse disse forandringer og undersøge de muligheder, det giver for at arbejde med I&E under nye former og i nye institutionelle konstellationer. I seminaret lægger vi vægt på udveksling af praktiske erfaringer og idéer. Konkrete temaer vil omfatte, men ikke være begrænset til:

  • Erfaringer med ekstracurriculære aktiviteter og hvordan de bedst kobles til og integreres med point givende undervisningstilbud
  • Innovation og/eller entreprenørskabs-talent programmer på universiteterne
  • Start-up og iværksætteri som kursusaktivitet

Oplæg: 

Til seminaret var der spændende oplæg og præsentationer. Se dem her:

Link Arrow Praktik i egen virksomhed

Link Arrow CampGetCloser - koblinger mellem camp og curricula

Link Arrow Wofie

Link Arrow Entrepreneurship in practice

Målgruppe:

I&E undervisere, repræsentanter for studentervæksthuse/studenterinkubator, undervisningsplanlæggere, studieledere. 

Tid og sted: 

Seminaret blev afholdt fra kl. 10-16 tirsdag d. 26. maj 2015 på SDU Campus i Kolding, Gæstecafé 61.01, Universitetsparken.

Praktiske oplysninger og tilmelding:

Seminaret er gratis. Der er plads til 40 deltagere som tildeles efter ’først-til-mølle-princippet’.  

Nærmere oplysninger: Radmila Rasmussen, UNIEN sekretariatet, rr@ifro.ku.dk

Arrangører: Universiteternes Innovations- og Entreprenørskabspædagogiske Netværk (UNIEN)